Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Busverbinding met Hasselt op de gemeenteraad

Busverbinding met Hasselt op de gemeenteraad


Zoals aangekondigd (zie ons vorig artikel) kwam oppositiepartij Samen/Vooruit gisteren op de gemeenteraad bij monde van Walter Cremers tussen i.v.m. de 'vertraagde' snelbus naar Hasselt. "Onze fractie heeft drie jaar geleden al gewaarschuwd voor dit resultaat dat nu voorligt...", stelde het raadslid. Voor hun inhoudelijke argumenten verwijzen we dus naar dit eerdere artikel. Op de gemeenteraad had de oppositiepartij graag een gezamenlijk standpunt én schrijven bekomen van de héle gemeenteraad om de gang van zaken aan te klagen... Maar, dit gemeenschappelijk standpunt kwam er niet.

De concrete zaken die Samen/Vooruit wilde aankaarten waren:
- Het wijzigen van Lijn 180 in Lijn X18 op  6 januari 2024 te herzien.
- De tijdsduur voor het traject Lommel – Hasselt terug te verkorten tot op het huidig niveau.
- Uitgangspunt: de gelijkwaardige ontsluiting van de kernen Lommel en Pelt
- Anderzijds moet het mogelijk zijn om lijn 29 Lommel-Hasselt (via Leopoldsburg) ter hoogte van Leopoldsburg korter op de trein aan te sluiten, waardoor de wachttijd van 16 minuten vermindert en de totale reisduur van 66 minuten ook gelijkmatig vermindert.

Schepen Sophie Loots (CD&V) diende van antwoord. Zij gaf een uitvoerige uitleg over de totstandkoming van het plan. Zij had het ook vooral over het wegvallen van de Donkerstraat als halte, en stelde om vooral hierop in te zetten om deze terug te activeren. Er zouden ook evaluatiemomenten komen, en ze stelde dat hiervan dan best zoveel mogelijk gebruik zou gemaakt worden. In tegenstelling tot Samen/Vooruit, stelde zij duidelijk dat we er "niet op achteruit gaan, maar wel op vooruit gaan, want er komt nu een bus om het half uur, een verdubbeling van het huidige aanbod". Dhr. Cremers beaamde dit gedeeltelijk, maar stelde ook dat deze extra bussen er ook nu reeds rijden tijdens de spitsuren... En de 'iets langere rijtijd', die werd door de schepen geminimaliseerd, "het gaat over 'maar' 10 minuutjes", aldus de schepen. Er werd zelfs gesteld dat ook met de auto je er meer dan een uur over doet naar Hasselt...

Ook Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) beaamde dat de 'snel'bus nu weg is, en stelde dat de frequentie geen enkel argument is om de langere rijtijd goed te praten.

Karel Wieërs (N-VA) stelde ook nog het volgende: “We hebben als Lommel de strijd al verloren toen Louis Vanvelthoven de strijd verloor tegen Pinxten en het ziekenhuis naar Overpelt verhuisde”.