Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Einde werken N71 in zicht

Einde werken N71 in zicht

Vanavond vond de gemeenteraadszitting van maart plaats, met een eerder magere en beperkte dagorde. Hieronder alvast een kort verslag van de gewone dagorde, de mondelinge vragen die werden gesteld komen in een later artikel aan bod.

Omtrent de oprichtingsakte en de statuten van Nationaal park Bosland vzw, kwam een vraag van Rina Ven (Samen/Vooruit) i.v.m. de gronden die in beheer/eigendom zijn van Natuurpunt. Schepen Joris Mertens (CD&V) diende van antwoord en stelde dat de beheersovereenkomsten zeker geüpdated moeten worden, en dat de huidige overeenkomst gewoon blijven doorlopen.

Schepen Sophie Loots (CD&V) meldde dat de werken aan de N71 – Gerard Mercatorstraat eind april zullen afgelopen zijn. En het kunstwerk (de L) zal worden teruggeplaatst in de loop van de maand mei. Ook de signalisatie gaat binnenkort aangepast worden, waardoor de pijlen met ‘Balendijk’ vervangen zullen worden door ‘Kristalpark’. Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) stelde zich vragen omtrent de aanrijsnelheid na de brug, en vroeg zich af of daar studies rond gebeurd zijn. Ook het plaatsen van borden (en eventuele 'voorlichten') op ruime afstand leken hem alvast een goed idee. Walter Cremers (Samen/Vooruit) pleitte in deze nogmaals voor een op-en afrittencomplex, hetgeen véél veiliger zou zijn, en een veel betere aansluiting zou geven aan een van de grootste industriegebieden van Vlaanderen. De schepen antwoordde dat ze voorlopig niet wil ingaan op dat op- en afrittencomplex, maar dat de insteek in dit specifieke geval was om zo snel mogelijk een oplossing te bieden aan dat gevaarlijke rondpunt.

Schepen Joris Mertens (CD&V) vroeg een gunstig advies voor het PRUP ‘Kempense Meren II’ op grondgebied Mol, en kreeg dit ook. Nochtans was er in de Molse gemeenteraad de dag van te voren wél enige commotie rond ontstaan. Zij hadden toch wel een aantal bedenkingen bij de herbestemming Kempense Meren: “We willen de belangen van onze landbouwers verzekeren”, werd daar gesteld. Met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Kempense Meren II wil de provincie Antwerpen de bestemming van het Zilvermeer en ruime omgeving, de Schansheide en enkele zones in Postel-Zuid veranderen. De gemeenteraad van Mol geeft het plan alvast wél groen licht, maar wel onder enkele voorwaarden, vooral om de lokale landbouwers te beschermen. De stad Lommel had dus géén opmerkingen aangezien er geen gevolgen waren voor onze stad.

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) stelde twee nieuwe straatnamen voor, voor de doorsteek Norbert Neeckxlaan – Leopoldlaan/Rondweg: Hertogin van Brabantlaan en voor de passage Mudakkers – Kloosterstraat: Jeanne Luykx passage, ter ere van de kunstenares Jeanne Luykx die vroeger in de Mudakkers woonde en die vorig jaar precies 50 jaar geleden onverwacht overleed.