Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

GR-verslag deel 2: Tamar, De Lijn, een sterrenregister en meer

GR-verslag deel 2: Tamar, De Lijn, een sterrenregister en meer

Over de 'gewone' dagorde van de gemeenteraad brachten we gisteren reeds verslag uit, nu is het de beurt aan een overzicht van de mondelinge vragen van de oppositie.

De eerste mondelinge vraag gisterenavond kwam van Sooi Van Limbergen (PVDA) i.v.m. de stand van zaken bij De Lijn na de aanpassingen van 6 januari. Antwoord kwam van Sophie Loots (CD&V): “er zijn heel wat meldingen ontvangen (111 op datum 10 maart), en ook zijn er al meerdere gesprekken geweest met De Lijn". Zij gaf een overzicht van de meeste meldingen, waaronder het behoud van de Donkerstraat als halte voor X18, een vraag naar minder opstapplaatsen voor diezelfde X18, en ook klachten over de stiptheid van sommige lijnen. Ook de rusttijden die worden opgenomen in de Hoogstraat blijkt een hekel punt te zijn.

“Wij blijven erop hameren om de lijn X18 zo performant mogelijk te maken” aldus de schepen. Ook de trambus naar Hasselt werd door de schepen aangehaald. Walter Cremers (Samen/vooruit) betreurde dat het advies dat het schepencollege overmaakte niet eerst de gemeenteraad passeerde. Sofie Mertens (CD&V) pleitte er ook nog voor om voor alle klachten i.v.m. De Lijn deze ook effectief over te maken aan De Lijn. Ook Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) kwam in deze tussen en stelde zich de vraag of er in deze een oplossing moet komen van ‘ de burger’ door klachten in te dienen of dat die oplossingen er vanuit de politiek moeten komen. Voor dhr. Indenhoek was het duidelijk: "De politiek moet hier haar verantwoordelijkheid nemen".

Een tweede mondelinge vraag kwam ook van dhr. Van Limbergen, nu over Tamar. Specifiek had hij het over de podcast (Kinderen van de Kerk) die hieromtrent gelopen heeft vorig jaar. Hij had het over de vele drama’s die zich in Tamar afgespeeld hebben. Tamar was een organisatie die tot de jaren ’80 in onze stad jonge vrouwen die ongewenst zwanger werden opving. Jaren later bleek dat die vrouwen meestal gedwongen werden hun kinderen af te staan. Veel van die kinderen hebben hun biologische moeder nooit meer teruggevonden.

Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Lommel”, en het raadslid stelde dat het de stad zou sieren als ze officiële excuses zou aanbieden hiervoor, aangezien er toendertijd subsidies werden verleend aan deze organisatie. Hij vroeg zich ook af waarom kinderen die nu nog op zoek zijn naar antwoorden géén toegang krijgen tot het stadsarchief hiervoor. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) stelde dat het onmogelijk is om duizenden en duizenden pagina’s te gaan navlooien. Wél stelde hij dat indien er specifieke vragen zouden komen er zeker gevolg aan zal gegeven worden. “We hebben ook absoluut niets te verbergen”, aldus de burgemeester. Ook stelde hij het niet te zien zitten om excuses aan te bieden vóór er concrete bewijzen zijn van fouten die de stad zou gemaakt hebben, maar hij benadrukte dat de stad meeleeft met de slachtoffers en hen wil helpen in hun zoektocht.
Sooi Van Limbergen stelde in alle duidelijkheid ook dat hij géén schuldbekentenis van de stad verwacht, maar wel excuses omdat dit op Lommels grondgebied heeft kunnen plaatsvinden en zélfs gesubsidieerd werd. Ook haalde het oppositieraadslid nog aan dat er in de beheerraad van de toenmalige vzw ook afgevaardigden van de stad zaken, waardoor er wel degelijk excuses nodig zuden zijn.

Kris Verduyckt (Samen/Vooruit) kwam tussen i.v.m. de cyberveiligheid in onze stad (naar analogie Limburg.net). Hij vroeg zich af wat er in Lommel op dit vlak gebeurde. Burgemeester Bob Nijs diende van antwoord en stelde dat er effectief zwaar op cybersecurity wordt ingezet.

Walter Cremers (Samen/Vooruit) stelde vragen i.v.m. de delegatie van mobiliteitsdossiers naar het schepencollege. Hij vroeg o.a. naar welke communicatie er vooraf naar de bewoners gebeurde, naar het dubbel fietspad op Maatheide, de aanpassingen van de schoolomgevingen, de ongevallen die er op bepaalde punten gebeurden, en nog heel wat andere zaken. Ook had hij het over het concrete dossier waarbij een horecazaak (Bar-a-Bass) plots geconfronteerd wordt met de verplaatsing van een boom waardoor een pas aangekochte terrasluifel niet meer naar beneden kan gelaten worden… Schepen Sophie Loots (CD&V) had het in haar antwoord vooral over de keuze van info-markten i.p.v. infomomenten in een zaal waar iedereen op een stoel zit te luisteren. De manier van deze markten levert volgens haar veel meer inspraak en ideeën op. "Op deze manier ontstaat er directe en meer gerichte communicatie die veel constructiever is. We trachten altijd met alle betrokken partijen te communiceren’", aldus de schepen.
Daarna gaf de schepen een erg omstandig overzicht van de communicatie die er gebeurde bv. rond de aanpassingen van de schoolomgevingen. Op de concrete vraag i.v.m. wat gebeurde aan de horecazaak aan de Leopoldlaan kwam géén antwoord.

Jean Jacques Melotte (Samen/Vooruit) had het over ‘struikelstenen’. Sinds de jaren negentig worden in het kader van project ‘Stolpersteine’, struikelstenen in het Nederlands (of gedenkkasseien), van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig geplaatst over geheel Europa. Vorig jaar werd de 100.000ste steen geplaatst. Ook heel wat Vlaamse steden en gemeenten brachten al struikelstenen aan. Een struikelsteen wordt geplaatst in het voetpad voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s werden verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven werden. De slachtoffers kunnen Joden,  Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, ... zijn. 

"Struikelstenen vormen een onderdeel van het herdenkingsbeleid van een stad over de 2e wereldoorlog  en ook onze stad kende zeker verzetsslachtoffers die het slachtoffer werden van deze gruwelijke oorlog. De geschiedenis herhaalt zich nu spijtig genoeg opnieuw  overal in de wereld  zoals in Palestina, Gaza, Syrië, Ukraine. Als stad kunnen wij letterlijk ons 'steentje' bijdragen  en moeten wij dit besef doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Wij kunnen dit duiden met hetgeen gebeurd is in de 2e wereldoorlog. Daarom lijkt het ons een goed voorstel om aan Erfgoed Lommel de opdracht te geven om te kijken of een dergelijk gedenkteken ook ergens een plaats in Lommel verdient", aldus raadslid Melotte. Schepen Karel Wieërs (N-VA) stelde dat hij hieromtrent reeds advies gevraagd had aan Erfgoed, en dat dit voorstel zeker verder bekeken zal worden.

Anja Van Engeland (Samen/Vooruit) tot slot stelde voor een sterrenregister in te stellen in onze stad (zie ons eerder artikel). Burgemeester Bob Nijs (CD&V) stelde dat de plannen hiertoe in de pijplijn zitten, en dat dit sterrenregister er zeker zeer binnenkort gaat komen. "Het is een bijzonder mooie suggestie is en we zijn er wel degelijk mee bezig. We kijken ook verder naar andere manieren waarop we ouders met zo’n verlies kunnen steunen, bijvoorbeeld met een warme gedenkplaats", aldus de burgemeester.