Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Huurwoningen, sociale woningen, mobilhomes en verzakkingen Kerkstraat

Huurwoningen, sociale woningen, mobilhomes en verzakkingen Kerkstraat
verzakkingen Kerkstraat aan Frans Van Hamstraat - foto Jan Buyens

De hoofdmoot van de gemeenteraad gisterenavond betrof de rekening van de stad 2023 én de aanpassing van de meerjarenplanning voor het komende jaar. Hierover later méér. Nu maken we eerst tijd voor de vier mondelinge vragen vanwege de oppositie.

Conformiteitsattest huurwoningen

Als eerste stak Sooi Van Limbergen (PVDA) van wal met een vraag i.v.m. het conformiteitsattest voor huurwoningen. Concreet vroeg hij wanneer dit attest eindelijk verplicht zou worden, aangezien volgens het oppositielid er ook subsidies gemist worden zonder dit attest. Schepen Nancy Bleys (CD&V) diende van antwoord. "Bij elke woning dit soort attest op te leggen is onwerkbaar", aldus de schepen, "daar kruipt veel tijd in en dat personeel hebben we niet. We moeten er ook voor zorgen dat huurwoningen betaalbaar blijven". De schepen wil ook blijvend inzetten op de reglementering op kamerwonen, zodat ze de ‘huisjesmelkerij’ kunnen aanpakken. Er wordt nu al aan handhaving gedaan, maar er is nog géén volledige lijst desbetreffende die alle probleemgevallen oplijst.

Sociale woningen

Een beetje in dezelfde lijn kwam nadien Rina Ven (Samen/Vooruit) tussen i.v.m. de beschikbaarheid van sociale woningen. "De nood aan dergelijke woningen is erg groot, er zijn lange wachtlijsten, vooral gezinnen met een laag inkomen en eenverdieners hebben het moeilijk om een geschikte en betaalbare woning te vinden", aldus het raadslid. Ze stelde dan ook een aantal pertinente vragen aan de schepen Nancy Bleys (CD&V). Deze diende van antwoord en o.a. had ze het over een gezamenlijke wachtlijst voor alle maatschappijen, en over de gemeentegrenzen heen. In Lommel zijn er 718 woningen in eigendom van de woningmaatschappijen, een ietwat verouderd patrimonium, en er zijn de afgelopen tijd drie renovatieprojecten gerealiseerd (sanitair, vloeren, buitenschrijwerk, e.a.) voor een 40-tal woningen. Momenteel staan er 9 van deze woningen leeg, waarvan er 5 kortelings wél bewoond zullen worden. Voor 17 panden is er renovatie voorzien de komende tijd. Momenteel staan er 670 mensen ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale woning, de wachttijd is momenteel moeilijk in te schatten, aldus de schepen.

Parkeerbeleid en mobilhomes

Elly Vanbrabant (Samen/Vooruit) stelde een aantal vragen i.v.m. het parkeerbeleid in onze stad. Ze had het specifiek over de dagenlange parkeerplaatsen die worden ingenomen door mobilhomes op de parking naast het huis van de Stad. O.a. had ze het over mobilhomes die er bijna een volledige maand staan. Ze vroeg 1) of er eindelijk gaat opgetreden worden tegen deze mobilhomes, en 2) of er geen aparte locatie kan gecreëerd worden waar deze mensen terecht kunnen, want dit is een toeristische boomsector. Vanuit het stadsbestuur antwoordde schepen Wieërs (N-VA) "dit verhaal hebben we al meermaals besproken. U stelde trouwens exact dezelfde vraag twee maanden geleden, maar toen heeft uw fractie de zaal vroegtijdig verlaten. Misschien moet u mijn antwoord van toen maar eens herbekijken", en schepen Sophie Loots (CD&V) stelde dat er in het komende mobliliteitsplan inderdaad aandacht moet gegeven worden aan dit fenomeen.

Verzakkingen Kerkstraat

Sooi Van Limbergen (PVDA) stelde de vraag wie er moet gaan opdraaien voor de vele verzakkingen in de Kerkstraat. "Vooral aan de kant van de Volksmacht zijn er al serieuze ‘putten’", stelde het oppositie raadslid. Schepen Loots (CD&V) stelde dat er een prijsvraag is uitgestuurd om herstellingswerken uit te voeren. Maar over de oorzaak van de schade kon ze zich nog niet uitlaten. Zo snel mogelijk zullen eerst herstellingen eerst gebeuren in de bocht met de Frans van Hamstraat. En al naargelang wat de bevinden daar zouden zijn (wat de oorzaak zou kunnen zijn) kunnen nadien ook de andere putten aangepakt worden.