Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Samen/Vooruit verlaat zitting voortijdig

Samen/Vooruit verlaat zitting voortijdig
Samen/Vooruit heeft Gemeenteraad verlaten

Op de gemeenteraad vanavond stond o.a. de gunning voor het nieuwe jongerencentrum, dat werd goedgekeurd (zie verder hieronder). Ook de jaardecoratie periode 2024-2028 werd goedgekeurd voor de som van een goeie 317.000 euro.
Schepen Sophie Loots (CD&V) kwam tussen i.v.m. een te versturen brief aan minister Peeters, waarin o.a. de snelle busverbinding zal worden aangehaald, net zoals de tram-busverbinding Noord-Zuid. Walter Cremers (Samen/Vooruit) toonde zich erg tevreden over deze brief die nu namens de gehele gemeenteraad zal verstuurd worden.
Daarna werd de renovatie van het Burgemeesterspark goedgekeurd voor de som van 361.000 euro. Na een tussenkomst van de schepen en tussenkomst van de oppositie, en het punt eigenlijk al gesloten was, kwam er een bijzonder harde opmerking van raadslid Theuws vanwege de CD&V-fractie naar de fractie Samen-Vooruit toe als zouden zij het Burgemeesterspark hebben laten verloederen. Hierop dan weer een bijzonder felle reactie vanwege Walter Cremers en de voorzitter van de gemeenteraad die geen reactie meer toeliet. Daarop verliet de Samen/Vooruit fractie uit protest de zitting.

Nadien gaf schepen Joris Mertens (CD&V) een overzicht van de rapportage van het lokaal Energie- en Klimmaatpact 1.0 en 2.0.
Burgemeester Bob Nijs (CD&V) stelde het jaarverslag voor van de GAS-boetes, waarbij bleek dat er dit jaar 132 méér dossiers waren als vorig jaar. De boetes liepen gemiddeld tussen de 40 en 100 euro. Het parkeren op niet correcte plaatsen (o.a. woonerf) gebeurde zeer dikwijls. Veel overtredingen waren er hier ook in de Speelpleinstraat en Boskantstraat.

Ondanks het feit dat de fractie Samen/Vooruit niet meer aanwezig was, werden hun mondelinge vragen toch beantwoord. Toch beetje rare situatie... Voor de rattenplaag wist schepen Karel Wieërs (N-VA) dat dit allemaal best meeviel, er waren in 2023 een 68-tal meldingen, een 8-tal méér dan het jaar voordien.
Omtrent de busaccomodatie op het Kerkplein werd gevraag waarom de sommen opliepen van 220.000 euro begroting tot 900.000 effectief. Schepen Sophie Loots (CD&V) verstrekte omstandig antwoord, waarbij zij aanhaalde dat er meerdere extra zaken waren bijgekomen in de loop van de werken, zoals het Hoppingpunt, extra vergroening, de fietsenstalling, de coronacrisis, energiecrisis, Ukraïne-crisis, enzovoort. Ook extra riolering, de Lijn die vroeg naar een voldoende lengte om twee bussen achter elkaar te kunnen bedienen, .... Ze eindigde met te stellen dat de Lommelaar een mooie en comfortabele accomodatie heeft gekregen.

Jongerencentrum

Nog dit jaar staat de start van de bouw van het nieuwe jongerencentrum gepland. Het voorontwerp is klaar en werd op 21 maart 2023 gepresenteerd aan buurtbewoners en jongeren. In totaal wordt een som voorzien van 8.220.172,10 euro incl. BTW. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging voor het saldo van de raming (extra 911.944 euro ten aanzien van de oorspronkelijke begroting). De raming van het grondverzet komt er ook nog bij, en bedraagt 126.787,50 exl. BTW.

Schepen Peter Vanderkrieken (CD&V) stelde deze kosten voor, en stelde dat de verhoging t.o.v. de begroting komt door de gestegen prijzen, de isolatie, manieren van communicatie, etc.. Nog een ander punt dat leidde tot een meerkost is de akoestiek, waarbij wordt getracht zo weinig mogelijk geluid naar buiten te laten gaan. Tot slot zei de schepen: “Dit is een jongerencentrum dat onze Lommelse jongeren verdienen”

Namens Samen/Vooruit kwam Rita Phlippo tussen, en zij beaamde dat er prijsstijgingen zijn, zowel algemeen, als een gevolg van de participatiemomenten met de buurt en de jongeren. Wat haar fractie vooral nog bezorgt is de parkeergelegenheid.

Het jongerencentrum wordt een centrale én laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongeren in het hart van onze stad. Het wordt een plek waar altijd iemand klaarstaat, waar jongeren geïnspireerd, gestimuleerd en ondersteund worden. Zo komt er een vleugel waar stadsdiensten en welzijnsorganisaties zoals het JAC zich zullen vestigen. Ook het OverKop-huis zal verhuizen van de Norbert Neeckxlaan naar deze nieuwe locatie.

Tot slot worden er verschillende flexplekken, stille ruimtes en een polyvalente zaal voorzien waarvan jongeren gebruik kunnen maken voor vrijetijdsactiviteiten, opleidingen, workshops en om te studeren. Ook is er aandacht voor vergroening van de omgeving. Tot slot werd er bij het ontwerp van deze nieuwbouw aandacht besteed aan duurzaam en energiezuinig bouwen, toegankelijkheid, akoestiek en klimatisering.

Jongerencentrum

Herinrichting Burgemeesterspark

Vanavond werd op de gemeenteraad tevens goedkeuring verleend voor de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de renovatie van het Burgemeesterspark voor een bedrag van 361.040 euro (inclusief BTW). Het Burgemeesterspark werd destijds ontworpen door Landschapsarchitect Paul Deroose en wordt bewoond door ‘De Buitenmens’. Een standbeeld van Henk Visch dat door haar gekke houding meteen de aandacht trekt. Rina Ven kwam tussen namens de fractie Samen/Vooruit en vroeg naar méér info, eventueel een plaatsbezoek met de ontwerper. Ze vroeg zich af of er een 'andere beleving' zou komen in het park. Wél was ze akkoord dat er een renovatie zich opdringt, want dit park is erg belangrijk voor onze gemeenschap. Ook namens dezelfde fractie vroeg Rita Phlippo zich af of er ook aan het Burgemeestershuis geen renovatie noodzakelijk is. Na afsluiting van dit agendapunt volgde dus een bijzonder bitse discussie (zie bovenaan) waarop de Samen Vooruit-fractie de zaal verliet.

In het najaar van 2024 starten de werken aan de herinrichting van het Burgemeesterspark. Aan de basis van deze herinrichting ligt een opwaardering op het vlak van biodiversiteit. De padenstructuur en de gazonvlakken blijven behouden. Ze worden wel opnieuw aangelegd: de paden krijgen een halfverharding met kantstroken en de gazon van het park wordt opnieuw ingezaaid.

Schets aanpassingen Burgemeesterspark

Verdere aanpassingen:

- Er komen extra bomen.
- Naar oeverbegroeiing wordt een een biodiverse groene opwaardering voorzien. Zo worden diverse perken met kruidige onderbegroeiing aangelegd.
- Het park krijgt een meer open karakter doordat een deel van de omgevende wal wordt afgebroken. Dit kadert ook al in de ruimere visie om het park op termijn nog meer open te trekken.
- Er komt een nieuwe hoofdtoegang voor logistiek en evenementen via de Frans van Hamstraat (via de zijstraat met de parking). Aansluitend op deze toegang wordt een gefundeerde graszone voorzien voor (vracht)wagens, podium, enz.

Het park zal (letterlijk) heropleven door de nieuwe kruiden en struiken, er zal meer te zien zijn dan het wat eentonige gegeven van nu. De nadruk ligt hierbij op planten die een meerwaarde zijn voor de biodiversiteit. Het plan is uitgewerkt met respect voor het blijvend functioneel gebruiken van het park zoals bijvoorbeeld spelen en tentoonstellen. Ook het standbeeld De Buitenmens blijft op zijn locatie behouden.

Burgemeesterspark