Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

'Lommel de vuilbak van de Noorderkempen?'

'Lommel de vuilbak van de Noorderkempen?'

Dat was één van de meest opmerkelijke uitspraken gisterenavond op de mei-zitting van de Lommelse gemeenteraad, een uitspraak van raadslid Rina Ven i.v.m. de verlenging van de milieuvergunning voor het storten van verontreinigd materiaal.

De zitting vatte aan met een minuut stilte voor de overleden Marc Snokx. Een mooi gebaar, zeker wel, maar toch bijzonder, aangezien een aantal maanden geleden bij het overlijden van een ex-gemeenteraadslid er zelfs geen melding van af kon.

Tijdens de bespreking van meerdere punten i.v.m. mandaten moest schepen Karel Wieërs (N-VA) even de zaal verlaten en werd de zitting korte tijd geschorst. Blijkbaar was de reden ‘het belachelijke gedoe van raadslid Walter Cremers’, dixit de schepen.

Schepen Sophie Loots (CD&V) stelde de aanvaarding voor van een schenking vanwege ZF Wind Power. Concreet ging het om aanpassingswerken naar aanleiding van de aanpassing L-rotonde, waarbij ook andere rotondes werden aangepast, o.a. de verlaging van een rotonde, in totaal voor  88.000 euro kosten. Een deel wordt gedragen door Nolim-park, en ZF Wind Power schenkt 24.000 euro.

Schepen Joris Mertens (CD&V) stelde de regeling voor i.v.m. coöperatieve zonnepanelen op publieke daken. Concreet zijn er vier publieke gebouwen in onze stad geselecteerd, nl. Stadswerken (foto hierboven), Kunstacademie, Basisschool de Schommel en sporthal 2 De Soeverein. In totaal zouden er op deze daken 475 panelen komen te liggen.
Omdat dit een coöperatief project is, is het mogelijk om inwoners, bezoekers, omwonenden of andere geïnteresseerden mee te betrekken. In deze zoekt de stad nog naar 218.000 euro om dit te verwezenlijken, en de komende weken gaat het stadsbestuur infosessies organiseren om mee in dit project te stappen. Een eerste infosessie hieromtrent is gepland op woensdag 19 juni om 19 uur in de Soeverein. Meer info en inschrijven kan via deze link. Ook de oppositie kon zich helemaal vinden in dit agendapunt, Samen/Vooruit vroeg zich wél af waarom het zolang geduurd had vooraleer dit verwezenlijkt werd, want ook tijdens de vorige legislatuur werden hieromtrent stappen gezet.

Schepen Dirk Vanderhoydonks (CD&V) stelde de schenking voor vanwege 50.000 euro vanwege de City Groep - Lommel SK aan de stad om een nieuw voetbalveldje aan te leggen binnen de speeltuin. Dit werd unaniem aanvaard.

Schepen Johan Bosmans (N-VA) stelde de uitbetaling voor van de politieke fracties, ten bedrage van 1.190 euro voor CD&V, 510 euro voor N-VA en 450 euro voor Samen/Vooruit. Ook hier unanimiteit.

Daarna was het al tijd voor de drie mondelinge vragen vanwege Samen/Vooruit, de eerste kwam van Jean Jacques Melotte i.v.m. het corona noodfonds. Hij stelde deze vraag omdat er al geruime tijd niets meer over gehoord werd. Volgens het oppositie-raadslid zou er nog een 90.000 euro in dit fonds zitten. Hij stelde opnieuw voor om deze middelen te verdelen via de bestaande subsidiereglementen. Schepen Peter Vanderkrieken (CD&V) antwoordde dat de verschillende adviesraden dit ondertussen besproken hebben. "Op dit moment wordt door de teamcoach een nieuw reglement opgesteld, hetgeen zou klaar zijn tegen gemeenteraad van september", aldus de schepen.

De tweede mondelinge vraag kwam van Rina Ven i.v.m. de verlenging van de milieuvergunning voor storten van verontreinigd materiaal. "Lommel blijft de vuilbak voor verontreinigd materiaal voor heel Noord-Limburg, terwijl tijdens de vorige periode die loopt tot half dit jaar duidelijk stond dat er na de vorige periode 2009-2024 géén stortingen meer zouden gebeuren", aldus het raadslid. Schepen Joris Mertens (CD&V) repliceerde dat het betoog van mevr. Ven enigszins tendentieus en populistisch was. Hij stelde dat de intentie van 15 jaar geleden om alles onder controle te hebben na 15 jaar nu blijkt niet realistisch te zijn geweest. Ook stelde hij dat er amper 15% van de maximum-capaciteit gebruikt is op deze stortplaats. Volgens schepen Mertens is de verlenging de beste, veiligste manier om hiermee om te gaan. Hij stelde zelfs dat het geen 15 jaar, maar een 50 jaar zou duren vooraleer alle gronden gesaneerd zullen zijn. Raadslid Ven stelde: “‘Het stort is groot… héél groot en héél hoog. Er blijft een enorm groot gevaar voor de gezondheid. Nu verlenen jullie een permanente vergunning, zonder enige beperking in de tijd.” De schepen pleitte er ook voor om OVAM aan te sporen om méér te saneren en vooral om oplossingen aan te reiken voor het afval. Raadslid Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) stelde dat het geen zin heeft om de ‘zwarte piet’ door te schuiven, maar dat het belangrijk is dat er oplossingen komen, oplossingen vanuit OVAM én het stadsbestuur. "Had er een einddatum in gestaan, dan zou men wel moeten zoeken naar andere oplossingen", herhaalde mevr. Ven tot slot. "Waarom zou men nu gaan zoeken naar andere oplossingen wanneer men ongelimiteerd in tijd en omvang alles gewoon kan blijven dumpen?

De laatste mondelinge vraag kwam van Ronny Geysen i.v.m. de problematiek van de wandel- en mountainbike paden. Volgens het raadslid gaat het om het gebied ‘Het Stort’ (langs het kanaal) waar sommige paden ontstaan zijn door wandelaars, andere door gemotoriseerd verkeer. Er is nu onrust ontstaan bij de mountainbike wereld omdat zowat al deze paden exclusief voor wandelaars zou voorbehouden worden. Hij vroeg of de stad bereid is om de mountainbikers alsnog toegang te verlenen. Schepen Mertens stelde dat de wetgeving (Bosdecreet) duidelijk zegt dat wandelaars mogen wandelen op die paden (ook ruiters bv.). De schepen stelde ook dat er tot op heden géén problemen zijn geweest. Maar… het is en blijft géén officieel mountainbike-pad. Hij liet wel een opening om te bekijken of er in de toekomst geen oplossingen uit de bus kunnen komen, o.a. ook met ANB.

Lees ook ons vorig artikel betreffende dit laatste agendapunt hier