Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

De kerkfabrieken, nieuwe hallen groendienst en jaarverslag administratieve ondersteuning

De kerkfabrieken, nieuwe hallen groendienst en jaarverslag administratieve ondersteuning

Kerkfabrieken

Tijdens de gemeenteraad van vanavond werden de budgetten voor de kerkfabrieken voor 2025 goedgekeurd. In totaal gaat het om bijna 178.000 euro exploitatietoelages, verdeeld als volgt: 4.408 euro voor Kattenbos, 3.638 voor Werkplaatsen, 5.937 voor Kolonie, 43.109 voor Kerkhoven (waterschade oplossing), 25.568 voor Heeserbergen, 81.482 voor het centrum en 13.822 voor Heide-Heuvel. Bij de investeringstoelages is er 20.0000 voor Heeserbergen (theaterdoeken) en 7.000 voor Heide-Heuvel (schilderwerken binnenin). Schepen Peter Vanderkrieken (CD&V) gaf ook een kort overzicht van de herplanning van de verschillende kerken:
Kattenbos: staat te koop, Eymar is niet geïnteresseerd, ook stad niet;
Werkplaatsen: wordt opgenomen in Mariapark;
Lutlommel: eventueel komen er woningen... Er zijn gesprekken met een makelaar;
Kolonie: plannen zijn klaar om er erfgoeddepot in onder te brengen;
Barrier: staat te koop, de school heeft in ieder geval geen interesse;
Stevensvennen: ook hier zijn de plannen klaar, deze zullen in september bekend gemaakt worden.
Tot slot van dit agendapunt wist schepen Peter Vanderkrieken te melden dat de subsidie voor de werken aan de toren en het kruis erop (in het centrum...) vandaag werden toegekend, en dat de werken hier kortelings (eindelijk) kunnen aangevat worden.

Nieuwe hallen groendienst

Schepen Sophie Loots (CD&V) vroeg de goedkeuring voor de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de bouw van hallen van de groendienst. De raming bedraagt bijna 500.000 euro exclusief en 600.000 inclusief BTW. Deze hallen komen op de begraafplaats en op sportterrein De Soeverein, achter de laatst aangebouwde sporthal. De omgevingsvergunning is ondertussen aangevraagd.

Jaaroverzicht administratieve ondersteuning

De algemeen directeur gaf een overzicht van de administratieve ondersteuning, ongeveer gelijkaardig aan ditzelfde punt de voorgaande jaren. Eén van de punten die hierbij aan bod kwam waren de meldingen vanwege de burgers, 1.846 in totaal, een verdubbeling t.o.v. vorig jaar. Het betreft hier bv. overhangende takken, putjes in het wegdek, ongedierte,… Ook werden er 65 klachten geformuleerd en 106 complimenten.
Rita Phlippo (Samen/Vooruit) vroeg zich af of er ook op al die klachten geantwoord werd. Walter Cremers (Samen/Vooruit) stelde zich vragen bij de rechtspositieregeling. De directeur antwoordde dat alle meldingen opgevolgd, gemonitord worden. “Allemaal direct opgelost zullen ze niet zijn, maar er wordt wél steeds aan gewerkt”, aldus de algemeen directeur. Karel Wieërs (N-VA) kwam ook nog tussen i.v.m. de tewerkstellingsgraad binnen de stad, die 6,9 bedraagt per 1.000 inwoners, daar waar het Limburgse gemiddelde 7,4 bedraagt, waarmee hij de kritiek van de oppositie dat er teveel wordt uitgegeven aan personeel wou ontkrachten.