Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Rekening en aanpassing meerjarenplanning op gemeenteraad

Rekening en aanpassing meerjarenplanning op gemeenteraad

Naast een heel aantal andere punten (zie onze vorige artikels hier en hier) werd er gisteren op de (erg lange) gemeenteraad erg veel tijd uitgetrokken voor de Rekening 2023 en de aanpassing van de meerjarenplanning.

Schepen Johan Bosmans (N-VA) stelde de jaarrekening 2023 voor.
Rita Phlippo (Samen/Vooruit) kwam hieromtrent tussen en ze begon met de exploitatie uitgaven, waarbij ze aanhaalde dat er 38% méér uitgaven zijn t.o.v. 2020, en ze herhaalde dat het hier vooral gaat om personeelskosten. Ook had ze het over een enorme stijging van de onkosten voor een ‘proper Lommel’, met een verviervoudiging van de kosten voor externe firma’s, terwijl de kosten in deze sector van eigen personeel niet dalen! Schepen Bosmans verweet het oppositielid dat ze appelen met peren vergeleek, en dat budgettaire cijfers nu eenmaal niet hetzelfde zijn als effectieve cijfers.
Ook burgemeester Bob Nijs (CD&V) kwam in deze tussen en gaf toch fijntjes mee dat er niet alleen meevallers waren (Solar Park inkomsten), maar dat er ook een tegenvaller was van 3 miljoen… (nvdr. de gronden van de familie Poets… ). De burgemeester merkte ook op dat er tussen 2023 en 2024 vijf indexeringen geweest zijn die volgens hem de verhogingen van de personeelskosten veroorzaakt hebben. 
Karel Wieërs (N-VA) drukte zijn bezorgdheid uit over 13 oktober… “betekent dit dat als jullie (Samen/Vooruit) aan de macht komen aldan, er veel personeel gaat afgedankt worden?”
Jaak Theuws (CD&V) stelde “de Lommelaar verdient degelijk en voldoende personeel, en dat mag dan wat geld kosten, we besparen dat dan wel elders.”

Schepen Bosmans stelde eveneens de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2026 voor. En burgemeester Bob Nijs gaf een omstandig overzicht van de realisaties én lopende projecten van het stadsbestuur, aan de hand van een duidelijke powerpoint-presentatie.Enkele van deze projecten die werden aangehaald zijn de volgende: de nieuwe websites lommel.be en visitlommel.be en de stadsapp, de opening van House of Nature, de nieuwe buspaviljoenen, een eerste reeks van negen veilige schoolomgevingen, de heraanleg van het kruispunt tussen Lutlommel en Torenstraat, de herinrichting van de Rondweg (waarvan hij hoopte oktober/november de eerste fase te kunnen afronden) en het Burgemeesterspark (waarmee gestart wordt eind augustus), de renovatie van het Mariapark, de vernieuwde speeltuin Dolfijn en uitbreiding skatepark en de nieuwe Dojo gevechtssportzalen.

Ook had Bob Nijs het in zijn opsomming over de herprofilering van Lommel Leeft dat opnieuw zal doorgaan op het Dorpsplein, rekening houdende met de verzuchtingen van zowel publiek (gezelligheid) als de horeca (omzet...). Ook toonde hij zich tevreden met het feit dat ondanks enkele 'probleempjes' het concert van De Nieuwe harmonie ook dit jaar is kunnen plaatsvinden binnen het kader van Lommel Leeft. En uiteraard haalde hij ook het nieuwe jeugdcentrum aan, waarvan trouwens vanavond, tijdens 'School's Out', de naam zal bekend gemaakt worden!

Bij de investeringsuitgaven vermeldde hij tot slot ook nog de te realiseren Fietsboulevard, de renovatie van GlazenHuis en Toerisme, de nieuwe hallen voor de Groendienst en het Pleintjesplan, met als eerste dit op de Kolonie met Park De Kom, dat zal geopend worden in augustus. Verder ook nog het energetisch verzuurzamen van scholen, twee extra padelvelden aan TC Kolonie en het buurtenplan Heide-Heuvel en Heeserbergen. Een hele boterham dus...