Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Problematiek openbaar vervoer nogmaals op gemeenteraad

Problematiek openbaar vervoer nogmaals op gemeenteraad

Behalve de meerjarenplanning stonden er nog enkele andere punten op de dagorde van de gemeenteraad gisterenavond. Zo werd de samenwerking met CABRIO goedgekeurd, kwam de problematiek van het crossterrein aan bod, en ook het busvervoer in onze stad was nog maar eens een discussiepunt.

De samenwerking met CABRIO, opvang voor dak- en thuislozen, werd goedgekeurd. Raadslid Sooi Van Limbergen (PVDA) stelde zich hierbij de vraag of mensen uit Lommel altijd naar Hasselt werden doorverwezen. Bevoegd schepen Nancy Bleys (CD&V) beaamde dat dit in de realiteit idd meestal zo is. Maar… “er wordt ook gezocht naar een oplossing op eigen grondgebied”, stelde ze. Ook Walter Creemers (Samen/Vooruit) kwam in deze tussen i.v.m. mensen in asielprocedure. Hierop reageerde de schepen dat er meer begeleiding zal komen om mensen die bv. Parelstrand moeten verlaten aan een woning te helpen.

Een eerste mondelinge vraag kwam er door Jean Jacques Melotte (Samen Vooruit) en ging over het motorcrossterrein, waarover de laatste week erg veel in de pers is verschenen. Hij had het over ‘in snelheid gepakt te zijn’, en hij was zeer tevreden dat er uiteindelijk een oplossing is gekomen. Schepen Vanderhoydonks (CD&V) herhaalde nogmaals de gang van zaken, en hij stelde in alle duidelijkheid dat het huidige beleid ruimte wil geven om het motorcrossgebeuren in onze stad te bestendigen, in goede verstandhouding met de buren. Schepen Wieërs (N-VA) reageerde ook nog in deze door te stellen dat er paniekzaaierij gebeurde door de beleidsmensen van de motorcross, en stelde dat de norm in Nederland nu al 112 DB is, in Frankrijk wordt het zelfs 109, en zelfs in het eigen logboek (aldus de schepen) van het centrum werd nergens de 112 overschreden de afgelopen periode. “We gaan alleen maar voor winnaars en geen verliezers in deze race”, aldus nog schepen Vanderhoydonks.

Raadslid Van Limbergen (PVDA) had het nog over het afschaffen van vele bushaltes, ook in onze stad, zoals bv. ook die van de Donkerstraat. Ook stelde hij dat de busrit zélf weliswaar iets verkort, maar voor de reiziger wordt dit langer, want ze moeten verder wandelen of fietsen om naar de halte te gaan. Ook haalde hij nogmaals het verlies van de snelbus naar Hasselt aan en de verminderde dienstverlening naar Leuven en Geel. Hij voeg zich ook af wanneer er in 2020 hierover in de gemeenteraad gedebatteerd werd, want hij kon zich dit niet herinneren.

Schepen Sophie Loots (CD&V) diende van antwoord, en zij stelde dat zij nooit akkoord is gegaan met het verlies van bushaltes. Ze had het in het algemeen over het grote OV-plan, en stelde dat we er in het algemeen niet echt op achteruit gaan in onze stad. Zij stelde ook dat er wél altijd gehamerd is vanuit Lommel voor het behoud van alle haltes. Zij benadrukte ook nogmaals dat er een evaluatie zal komen, waar zeker de stem van de Lommelaar zal verwoord worden. Ook haalde ze het ‘vervoer op maat’ aan, wat aanvullend is op het OV, wat in onze stad zeker belangrijk is en waar we er niet op achteruit gaan. Er is wel degelijk nog altijd aandacht voor de zwakke weggebruikers in onze stad, iedereen kan hier nog steeds overal geraken met het OV, " ik wil toch benadrukken dat de belbusverbindingen heel goed zijn in onze stad en dat mensen die moeilijk te been zijn daar gebruik van kunnen maken”, aldus schepen Loots.

Raadslid Van Limbergen had het ook nog over het HOV, het zogenaamde Hoogwaardig Openbaar Vervoer, maar hij bestempelde het als Half Openbaar Vervoer! Hij refereerde ook naar het verleden waarbij werknemers van bv. de Philips site tot vóór de poort konden geraken met openbaar vervoer, en nu, anno 2023, is er géén enkel openbaar vervoer naar de vele fabrieken op Kristalpark.