Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Plaatsen van camera's, buurtbudget, corona-subsidies en meer

Plaatsen van camera's, buurtbudget, corona-subsidies en meer

Tijdens de gemeenteraad van gisterenavond kwamen meerdere punten aan bod, naast de reeds eerder gepubliceerde punten van de petitie van de Zorggroep en de nieuwe zoektocht naar een concessionaris voor de Teutenmarkt. Hieronder een overzichtje van de meeste agendapunten. De meeste commotie was er (alweer) bij het agendapunt over de corona-subsidies…

De nieuwe convenant met speelpleinwerking Kriebelboom werd goedgekeurd, de schenking vanwege VZW Berkenhof van een kunstwerk van Will Beckers voor de begraafplaats Kerkhoven werd eveneens goedgekeurd. Ook de investeringstoelage voor de Duits militaire begraafplaats was unaniem. En ook de concessieovereenkomst met jachthaven De Meerpaal werd verlengd tot 31 maart 2025.

Schepen Sophie Loots (CV&V) lichtte de restauratiewerken van het Mariapark toe. Rina Ven (Samen/Vooruit) had enkele vragen hieromtrent, o.a. over de grote stijging van het budget sinds de raming van 2021 met 51%. De schepen had het in deze vooral over grote stijging van de prijs van de materialen. Ook omtrent subsidiëring stelde mevr. Ven enkele vragen. Specifiek ging het volgens haar om 190.000 euro waarvan niet duidelijk was waar die naartoe zou gaan. Conclusie van de voorzitter was dat de vraag wordt doorgespeeld aan de financieel directeur die het moet uitklaren.

Over de plaatsing van vaste en ANPR camera’s gaf burgemeester Bob Nijs (CD&V) de nodige info. Voor de Balendijk komen er 11 ANPR-camera’s om het gebied ‘af te schermen’, met een bedrag van 750.000 investeringskosten (waarvan 287.000 euro wordt verrekend met trekkingsrechten van S-Lim), en een 34.000 euro onderhoudskosten per jaar. Ook worden er camera’s in de Fabrieksstraat en Dorp/Molsekiezel  geplaatst voor een bedrag van 260.000 euro.

Daarna kwam het Dierenasiel (nog maar eens) aan bod. Toelichting werd gegeven door schepen Joris Mertens (CD&V). Hij stelde de aangepaste concessieovereenkomst voor, waarbij rekening gehouden werd met bemerkingen van de andere dierenasielen in Limburg én met de provincie. “De gebeurde aanpassingen zijn minimaal”, aldus de schepen, waaronder het weglaten van verplichte openingsuren. Raadslid Rina Ven (Samen/Vooruit) stelde een tweetal vragen, o.a. hoe het met het zwerfkattenproject zit en ook met de algemene gang van zaken.  De schepen had desbetreffende had alleen maar goed nieuws, met een 50/60 sterilisaties van katten per week, hetzelfde niveau als vóór de crisis van vorig jaar.

Schepen Vanderhoydonks (CD&V) stelde het nieuwe reglement ‘Buurtbudget’ voor waarmee buurten gestimuleerd worden om meerdere activiteiten te organiseren, niet alleen feesten. Een initiatief kan max 125 euro per initiatief ontvangen, met een maximum van 625 euro per jaar per buurt. Het totaalbudget voor dit project bedraagt 70.000 euro. Raadslid Rita Phlippo (Samen/Vooruit) stelde dat het toch een mooie ‘cadeau’ is om bv. een gewone fietstocht te organiseren, zeker in vergelijking met bv. ook de bezorgdheid van de werknemers van de Zorggroep.

Wat betreft de klacht vanwege de oppositie bij de gouverneur i.v.m. de verdeling van de corona-middelen via het zogenaamde nood-noodfonds, hieromtrent gaf eerst burgemeester Bob Nijs (CD&V) een uitleg. Hij stelde dat de gouverneur heeft beslist dat er géén belangenvermenging gebeurde, en een tweede punt in deze klacht ging over het ontbreken van een subsidiereglement desbetreffende. De burgemeester stelde dat dit soort subsidies héél moeilijk in een reglement te vatten zijn. Hierop volgde een antwoord vanwege Walter Cremers (Samen/Vooruit) die het ‘minimaliseren’ van het besluit van de gouverneur  door de burgemeester betreurde. Hij stelde nogmaals dat de brief van de gouverneur erg duidelijk en letterlijk stelde dat er onwettige zaken gebeurden. Hij stelde ook dat het dhr. Vanderkrieken is die excuses zou moeten aanbieden en niet dhr. Melotte. Schepen Vanderkrieken (CD&V) bleef stellen dat er excuses zouden moeten komen van dhr. Melotte aan collega-schepen Vanderhoydonks. We verwijzen in deze ook naar ons eerder artikel met de argumentatie van Samen/Vooruit én de reactie van het stadsbestuur.

Een tweede klacht vanwege de oppositie ging over gebrek aan communicatie tussen de diensten en de oppositie. Walter Cremers (Samen/Vooruit) had het in deze over een eerder voorval waarbij hij de dag na een commissievergadering een gesprek vroeg met de dienst Mobiliteit, maar waarbij dit geweigerd werd en gesteld werd dat dit via het Bestuur moest gaan. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) hekelde hierbij het feit dat er klachten komen vanuit de oppositie, daar waar er binnen de gemeenteraad meer dan ruimte genoeg gegeven wordt tot discussie en overleg. Ook schepen Karel Wieërs (N-VA) kwam kort tussen door te stellen dat ‘dit nu al de zevende keer is dat een klacht vanwege de oppositie wordt afgekeurd’.  

Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) had een vraag i.v.m. de beschikbaarheid van residentiële ouderenzorg. Hij stelde dat de cijfers onder het Vlaamse gemiddelde liggen. Gezien de verdere vergrijzing stelde hij de vraag hoe het stadsbestuur gaat inspelen op de verdere vergrijzing. Schepen Nancy Bleys (CD&V) stelde dat er 383 bedden zijn in de vier woonzorgcentra, eventueel zijn er 23 extra bedden mogelijk in De Bekelaar, maar tot half 2025 is de financiering hiervoor bevroren. Ook had ze het in haar betoog over de historische achterstand die er in heel Limburg is betreffende bedden in woonzorgcentra. Er werd ook een bevraging aangehaald waar de meeste ouderen nog steeds aangeven om liefst thuis oud te worden. “Op dit ogenblik staan er 20 mensen op een wachtlijst voor een woonzorgcentrum”, gaf de schepen ook nog mee. Zie ook ons artikel desbetreffende eerder deze week.

Dag Indenhoek kwam ook tussen i.v.m. de netheid en toegankelijkheid van parkings bij toeristische trekpleisters. “We mogen trots zijn op onze toeristische trekpleisters”, aldus het raadslid. Maar de netheid en toegankelijkheid zijn niet altijd even goed, o.a. aan de parking aan de Vlinder op Kattenbos en aan de Duitse militaire begraafplaats. Schepen Karel Wieërs (NV-A) repliceerde met te stellen dat de parking van de Duitse begraafplaats de verantwoordelijkheid is van de Volksbund. Wat de Vlinder betreft gaf de schepen het raadslid gelijk, maar hij stelde dat “in maart/april wordt hier zeker iets aan gedaan”.

De laatste vraag van de oppositie betrof de algemene tevredenheid over het lokale bestuur, waarbij Dag Indenhoek stelde dat de cijfers voor Lommel niet zo goed zijn. Het tevredenheid in onze stad bedraagt 31%, iets hoger dan het gemiddelde, maar vraagsteller stelde dat dit wél 10% lager ligt dan in 2020… (zie ook hier ons eerder artikel). De burgemeester antwoordde dat er wel degelijk gekeken wordt naar deze cijfers en dat dit ook al binnen het schepencollege en het managementteam besproken werd.