Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Lommelaar tevreden met ouderenvoorzieningen

Lommelaar tevreden met ouderenvoorzieningen
Foto Pexels - Matthias Zomer

We gaven u de afgelopen weken al enkele keren cijfertjes mee uit de 'Gemeentemonitor', o.a. over de tevredenheid over het beleid, over het aantal kinderopvangplaatsen, en andere.

Vandaag focussen we op de ouderenvoorzieningen, en dan zien we dat de Lommelaar over het algemeen best tevreden is hieromtrent: 80% geeft aan tevreden te zijn, 16 % neutraal en slechts 4% ontevreden. Dit is een opmerkelijk betere score dan het Vlaamse gemiddelde, waar de tevredenheid 70% bedraagt.

En als we dan de cijfers eens bekijken van de inwoners naar leeftijdscategorie, dan stellen we toch vast dat er nog bijkomende inspanningen gaan nodig zijn. Want de leeftijdscategorie boven de 60 en ook deze boven de 80 jaar stijgt. Deze boven de 60 zou na 2033 wel stabiliseren en zelfs lichtjes dalen naar 2040 toe, maar de oudste categorie, deze boven de 80, die blijft stijgen van net onder de 7% naar iets boven de 10%! En dit cijfer ligt beduidend hoger dan in de rest van Vlaanderen waar deze groep 8,8% uitmaakt.

Tot slot ook nog iets over de algemene tevredenheid omtrent de gezondheidsvoorzieningen, en ook hier scoort Lommel beter dan het Vlaamse gemiddelde, nl. 87% tegenoven 80%. Dit cijfer is wel licht gdaald sinds 2020, maar dat is ook zo het geval over heel Vlaanderen.