Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Burgerbevraging gemeente- en stadsmonitor

Burgerbevraging gemeente- en stadsmonitor

Is het leuk wonen in mijn buurt? Kan ik veilig fietsen in mijn gemeente of stad? Ben ik tevreden over de voorzieningen? Wat is het gemiddelde inkomen van de inwoners van onze stad? Zijn we tevreden over ons bestuur, onze buurt, het openbaar vervoer, onze politie?

Bij bijna 400.000 Vlamingen viel in het voorjaar van 2023 een bevraging over hun gemeente of stad in de brievenbus. Voor inwoners is de driejaarlijkse burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor een kans om hun mening te geven over beleidsrelevante thema’s. Het Agentschap Binnenlands bestuur peilt naar tevredenheid, participatie en gedrag, en dat over heel uitlopende thema's heen: van samenleven over mobiliteit tot wonen en klimaat.

En alzo werden er ook over onze stad héél wat cijfertjes bij elkaar gesprokkeld. Deze hier allemaal uit de doeken doen zou té ver leiden, maar hieronder vindt u het volledige rapport met alle cijfers van Lommel, vergeleken met het Vlaamse gewest. Toch eens interessant om te bekijken waar de verschillen soms toch liggen.

Op sommige vlakken presteren wij beter (bv. tevredenheid over culturele en sportieve infrastructuur, ...) maar op sommige dan weer slechter (jeugdinfrastructuur, ...). Ook de algemene tevredenheid over het lokale bestuur is een interessante. Hierin presteert Lommel 31% (tegenover 29% in het Vlaamse gewest, dus ietsje beter, maar wanneer je naar de cijfers van 2020 kijkt, is er een duidelijke achteruitgang van meer dan 10%, terwijl in diezelfde periode (2020-2023) het vertrouwen in de Vlaamse en federale overheid nu net gestegen is.

Ook over de dienstverlening van het stadsbestuur is de gemiddelde Lommelaar redelijk tevreden, enkel bij de loketvoorzieningen zien we een iets lager cijfer dan het gemiddelde van het Vlaamse gewest. Bij de digitale dienstverlening, de communicatie en de consultatie van bewoners scoort Lommel ietsje beter dan het gemiddelde. Maar ook hier gaan de cijfers naar beneden sinds 2020, vooral bij participatie is deze met meer dan 10% gezakt...

Het rapport ‘Jouw gemeentescan’ brengt 208 kernindicatoren, verspreid over 14 beleidsrelevante thema’s, in beeld aan de hand van grafieken en kaarten. Dit rapport werpt zo een eerste snelle blik op Lommel, met als vergelijkingspunt het Vlaams Gewest. Je vindt in dit rapport zowel indicatoren uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor als indicatoren afkomstig uit geregistreerde databanken, zoals inwonersaantallen, het aantal verkeersslachtoffers en de verkoopprijzen van huizen en appartementen.