Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Wat met welzijn in onze stad?

Wat met welzijn in onze stad?

Gisteren kon u hier al enkele cijfers meepikken van de grote Gemeentescan door het agentschap Binnenlands bestuur, zoals het vertrouwen in de lokale overheid. Vandaag gaan we iets dieper in op het welzijn in onze stad.

Aspecten rond inkomen en armoede, onderwijs en vorming en zorg en gezondheid bepalen mede het welzijn van inwoners. Armoede is de uitsluiting op verschillende levensdomeinen: inkomen, arbeid, wonen, energie, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijd, enzovoort. Armoede is multidimensionaal en is meer dan een te krap inkomen.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner is onze stad bedraagt 20.582 euro tegenover 21.926 euro in het Vlaamse gewest. Het inwonersaantal met betalingsmoeilijkheden bedraagt bij ons 12% (11% in Vlaanderen), iets hoger dus, terwijl de inwoners die in subjectieve armoede leven 16% bedraagt, identiek aan het gemiddelde. De gegevens die wij via o.a. Sint Vincentius wel eens meekrijgen bevestigen zeker ook deze tendens, want steeds méér mensen moeten beroep doen op de voedselbank...

Ook de plaatsing van budgetmeters voor elektriciteit en gas is enorm gestegen, vooral sinds 2021. Toen bedroeg dit nog net géén 10% in onze stad, nu zitten we aan respectievelijk 15,7 en 13,8 %, weliswaar ongeveer 1% onder het Vlaams gemiddelde.
De Kansarmoede-index van Kind en Gezin geeft voor Lommel 13,5% aan, met een gemiddelde dat bijna 1% lager ligt (12,6% ). Kinderen in een gezin met zeer lage werkintensiteit is véél hoger dan het gemiddelde, nl. 15,8% tegenover 9,5% in Vlaanderen.

Wat betreft opvangplaatsen voor baby's en peuters haalt Lommel 32,7 plaatsen per 100 kinderen waar dit elders 44,0 plaatsen per 100 kinderen bedraagt. Een logisch gevolg is dan ook dat de tevredenheid over kinderopvang in onze stad slechts 45% bedraagt tegenover 57% in Vlaanderen.

Lees ook ons artikel van gisteren erop na, en daar kan je tevens het gehele dossier in PDF downloaden, alle cijfertjes over alle mogelijke onderwerpen dus, maar allemaal over Lommel!