Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Van coronafonds tot ondertunneling Stationsstraat

Van coronafonds tot ondertunneling Stationsstraat

Over de 'officiële' agendapunten berichtten we u deze voormiddag reeds. Na deze agendapunten was het de beurt aan de mondelinge vragen van de oppositie.

Als eerste kwam Jean Jacques Melotte aan het woord namens Samen/Vooruit i.v.m. het coronafonds. Zie hiervoor ook onze vorige artikels gisteren hier en hier. Directeur Mulkens verontschuldigde zich omtrent het feit dat zij vergeten was te noteren had dat schepen Vanderhoydonks wel degelijk bij de stemming over deze subsidies was buiten gegaan. Daarna kwam schepen Vanderkrieken (VD&V) aan het woord en noemde dhr. Melotte “‘gefrustreerd’ en "dit leidt tot leugens”. Hij gaf een overzicht van het vijfsporenbeleid dat na corona werd uitgerold. Hij maakte ook duidelijk dat er een verschil is tussen het corona noodfonds en het nood-noodfonds, waarbij dit laatste er geen plafond was van 10.000 euro, en waarbij het vooral ging om zware energiekosten. Hij benadrukte dat Lommel als één van de beste gemeentes geprezen werd in de pers i.v.m. het beheer van deze gelden. Ook schepen Vanderhoydonks kwam in deze tussen door te stellen dat er een verschil is tussen de vzw en de mensen die de BBQ organiseerden. Ook Luc Ooms (CD&V) kwam tussen en hij prees de voorzichtige aanpak van de meerderheid. Hij vroeg ook excuses vanwege dhr. Melotte om alle onzin die schepen Vanderhoydonks de wereld uit te helpen. Schepen Wieërs (N-VA) kwam ook tussen en gaf behalve  dhr. Melotte ook TV-Limburg een veeg uit de pan omwille de uitzending van deze week i.v.m. deze affaire.  Ook Walter Cremers, Rita Phlippo en Kris Verduyckt kwamen namens Samen/Vooruit in deze tussen, waarbij dhr. Verduyckt o.a. aanhaalde dat hij nog nooit gehoord had van dit nood-noodfonds, en er ook op de website van de stad nérgens een spoor van te vinden is. Tot slot repliceerde ook schepen Vanderkrieken met in alle duidelijkheid te stellen dat alles méér dan correct verlopen is, en de 90.000 euro die er nu nog in het fonds zitten, daar gaat nu nog naar gekeken worden hoe we die gaan besteden, dit zou voor het einde van deze legislatuur moeten gebeurd zijn.

Rita Phlippo (Samen/Vooruit) kwam nogmaals tussen i.v.m. het high-level organogram en haalde nogmaals de sterk stijgende personeelskosten aan (8 miljoen euro per jaar extra, vooral te wijten aan de extra A-functie die gecreëerd werden). Algemeen directeur Iris Mulkens gaf nogmaals een volledig overzicht van alle wijzigingen die er binnen het organogram gebeurden, en zij benadrukte nogmaals het belang van de betere samenwerking tussen de diensten. Ook had ze in haar betoog over de vele extra taken die op het lokale niveau afkomen.

Kris Verduyckt (Samen/Vooruit) kwam tussen i.v.m. reclame langs de openbare weg voor evenementen. Hij vroeg om het reglement terzake aan te passen aan de huidige tijd, o.a. in verband met spandoeken.  Schepen Johan Bosmans (N-VA) kon zich wel vinden in het voorstel van dhr. Verduyckt en nam zijn opmerkingen mee.

Rina Ven kwam tussen i.v.m. het niet opengaan van de Jumbo. Burgemeester Bob Nijs stelde dat zowel de stad als de provincie een vergunning hadden afgeleverd hadden. Daarop kwam dus de klacht bij de Raad van betwistingen met als voornaamste argument dat er teveel wordt afgeweken van de oorspronkelijke commercieel strategisch plannen. De provincie heeft nu max drie maand om opnieuw een vergunning af te leveren, en ook de stad dient deze dan af te leveren. De burgemeester herhaalde dat de stad in deze enkel kan ‘afwachten’.

Sooi van Limbergen kwam tot slot nog tussen over de ondertunneling van de Stationsstraat, werken die jaren geleden aangekondigd werden, maar waar nog steeds geen actie wordt ondernomen. Hij vroeg naar de termijn waarop er eventueel wél zou kunnen aangevangen worden. Schepen Loots (CD&V) had het over 2018 waarbij de som van 18 miljoen werd voorzien, maar waarop een klacht volgde. Zij had het ook over een waterzuivering die noodzakelijk zou zijn van 100 meter op 15 meter. "De omgevingsvergunning kan kortelings ingediend worden", stelde ze. "Ondertussen zijn er extra kosten bijgekomen zijn met een overschrijding van het oorspronkelijke budget met 22%. De uitvoering der werken zouden in 2025-2026 kunnen gebeuren", aldus de schepen.