Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Corona Noodfonds: de jackpot is voor Gelderhorsten

Corona Noodfonds: de jackpot is voor Gelderhorsten
Pexels - Montsera Production


De stad Lommel heeft nog steeds een corona noodfonds met veel geld van de Vlaamse Overheid.

Hoog tijd voor een eerlijke verdeling van de resterende middelen onder de Lommelse verenigingen,” zegt raadslid Jean Jacques Melotte (Samen/Vooruit), “Dat bewijst een recente toelage van 12.587 euro aan de VZW Ontwikkeling Gelderhorsten.

Half september kreeg die VZW, die instaat voor de uitbating van de parochiezaal, dit enorme bedrag toegewezen. De VZW zou immers noodlijdend zijn. Met minder dan 200 euro op haar rekeningen konden een aantal facturen ten bedrage van 16.960 euro niet meer betaald worden. Gemeenteraadslid Jean Jacques Melotte, die al vaak tussenkwam op de gemeenteraad over dit noodfonds, heeft ernstige bedenkingen bij de beslissing.

“Deze VZW kreeg immers al eerder geld uit dat noodfonds. Aanvankelijk nog gerelateerd aan corona, nu al twee keer zonder die link. Maar door deze bijkomende centen is deze VZW de vereniging in Lommel die het meeste subsidies uit dit noodfonds kreeg. Net geen 25.000 euro (!). Geen énkele andere vereniging kreeg meer dan 10.000 euro, ook niet grote verenigingen zoals bvb het Rode Kruis, Basket Lommel, Turnclub De Eik, Scouting Lommel of de Harmonie. Straffer nog, alle Lommelse verenigingen samen kregen gemiddeld ongeveer 2.000 euro per vereniging” zegt Melotte. “Dit is dus een totaal scheefgetrokken situatie waarbij het fonds wordt gebruikt om bevriende verenigingen te bevooroordelen.”

“Ik zie immers in de statuten van deze VZW dat schepen Dirk Vanderhoydoncks (CD&V) bestuurder en secretaris is. Toeval? Het ruikt alleszins naar vriendjespolitiek. Bovendien was de schepen gewoon aanwezig tijdens het goedkeuren van deze subsidie. Dat is een deontologische fout waarover ik het bestuur op de gemeenteraad zal ondervragen.”

“Wat het nog wranger maakt: in september organiseerde diezelfde, zwaar verlieslatende VZW nog wel een BBQ voor 250 buurtbewoners. De aanwezigen betaalden slechts 5 euro voor een rijkelijk verzorgde BBQ. De schepen poseert gezellig mee op de foto’s. Zo ga je toch niet met overheidsmiddelen om?” Melotte heeft er genoeg van: “Dit noodfonds dient hier niet voor. Deze verdeling is arbitrair en niet eerlijk t.o.v. andere verenigingen. Ik pleit op de gemeenteraad voor een transparante eindverdeling en zal er dit dossier aankaarten.”

Persbericht Samen/Vooruit