Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Reactie stadsbestuur i.v.m. dossier Noodfonds corona

Reactie stadsbestuur i.v.m. dossier Noodfonds corona

Naar aanleiding van het persbericht van Samen/Vooruit, bij monde van raadslid Jean Jacques Melotte eerder vandaag, kregen we onderstaande reactie vanwege het stadsbestuur, hetgeen we ook integraal meegeven:

Corona noodfonds en nood-noodfonds

“Lommel heeft bij de toekenning van de middelen van het Vlaams noodfonds voor corona een werkgroep-taskforce opgericht, samengesteld uit medewerkers van de Lommelse vrijetijdsteams jeugd en evenementen, sport en cultuur en de buurtzorgregisseur. Voor de verdeling van het noodfonds van 450.000 euro werd een vijfsporenbeleid uitgewerkt, waarbij de middelen gefaseerd en op verschillende manieren een ondersteuning boden aan de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Het betrof een rechtstreeks ondersteuning van 50% van de werkingsmiddelen van alle verenigingen, materiële en logistieke ondersteuning en bijkomend inzet op coaching en begeleiding van verenigingen en een ondersteuning van het vrijwilligersbeleid.” verduidelijkt schepen van cultuur, jeugd en evenementen Peter Vanderkrieken.

Extra noden door de energiecrisis

“In 2021 werd er een apart traject binnen het noodfonds opgezet, omdat de vrijetijdsteams berichten ontvingen van ongeruste verenigingen die infrastructuur in eigen beheer hebben en mogelijks door de energiecrisis een bijkomende financiële domper moesten verwerken. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nood-noodfonds, voor noodlijdende verenigingen” verduidelijkt Cindy Daems, teamcoach vrije tijd. “Om aanspraak te maken op deze ondersteuning, moet de vereniging de boekhouding ter inzage leggen, samen met de facturen. De screening ervan – die een acute nood moet bevestigen - gebeurt door de werkgroep die daarna een advies verleent aan het schepencollege. Zo ook bij het dossier van VZW Ontwikkeling Gelderhorsten”, zegt Cindy Daems. “Aan deze ondersteuning werd ook een voorwaarde gekoppeld, namelijk instappen in een begeleidingstraject (ZWEET)”.

Dirk Vanderhoydonks, schepen van sport: “Door een degelijk en bewust beleid rond het noodfonds, heeft de stad haar verenigingen sterk begeleid in de corona- en energiecrisis. Lommel heeft hierdoor geen verenigingen verloren.” Meer nog: Lommel is één van de weinige steden die de middelen volledig ter beschikking van het verenigingsleven heeft gehouden. We zijn bovendien als een goede huisvader te werk gegaan, waardoor momenteel nog een bedrag van 91.958,44 euro ter beschikking is.  

Schepen Vanderhoydonks benadrukt bovendien bij alle beslissingen die betrekking hadden op VZW Ontwikkeling Gelderhorsten het schepencollege te hebben verlaten. Indien dit niet in de notulen is vermeld, vraag ik hiervoor een rechtzetting aan.  “Deze vzw heeft trouwens niks te maken met het buurtcomité - een feitelijke vereniging – die de buurtbarbeque organiseert, waarnaar verwezen wordt door raadslid Melotte. Dit buurtcomité huurt de zaal die door de vzw wordt beheerd."

"Voor de verdere verdeling van de middelen, is advies opgevraagd bij de adviesraden. Dit advies is ondertussen gegeven door cultuur- en jeugdraad. Maandag staat het op de agenda van de sportraad. De leden van deze adviesraden staan dicht bij de verenigingen en kunnen eventuele verdere noden detecteren. Het is steeds de intentie geweest alle adviezen te bundelen en terug te koppelen aan de gemeenteraad", volgens burgemeester Bob Nijs.