Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Roger Boons en Luc Weyen onderscheiden

Roger Boons en Luc Weyen onderscheiden


Tijdens de investituur van de 'Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus" in het Nederlands-Limburgse Helden werden Roger Boons van de Lommelse Sint-Jozefsgilde en Luk Weyen (foto) van de Sint-Ambrosiusgilde onderscheiden met het ereteken 'Zilveren Kruis van de orde van de Rode Leeuw van Limburg'.

De onderscheiding wordt binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) uitgereikt aan leden van schutterijen en schuttersgilden die zich op bijzondere wijze ingezet hebben voor het christelijke schutterswezen.

Sinds 1980 vindt jaarlijks rond 20 januari (feestdag van de Heilige Sebastianus) tijdens een Heilige Mis de plechtige investituur plaats van nieuwe leden van de Orde. Ten overstaan van de Grootmeester van de Orde leggen de nieuwe leden de belofte af en beloven zij zich in te zetten voor Outer, Haerdt en Troon. (Outer staat voor kerk en geestelijke overtuiging, Haerdt voor gezin, maatschappijen materieel erfgoed en Troon voor het geestelijke en niet geestelijke gezag).

De Edele Eed-Broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de 'Ridder' om de broederschapgedachte te onderstrepen hier 'Schutbroeder' heet.

De onderscheiding wordt niet uitsluitend toegekend aan leden van verenigingen die tot de Oud Limburgse Schuttersfederatie behoren, maar ook aan leden van andere federaties in binnen- en buitenland die bijzondere verdiensten hebben voor het Christelijke Schutterswezen. Bovendien kan het lidmaatschap verleend worden aan niet-leden van schuttersverenigingen die zich voor de doelstellingen van de orde bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Er waren dit jaar 25 gildebroeders en -zusters uit beide Limburgen die opgenomen werden als nieuw lid in de Orde van de Rode Leeuw, waaronder dus Roger en Luc.

Méér weten over deze 'bijzondere' Orde? Lees er hier alles over...