Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

"Het ziet er allemaal niet rooskleurig uit"

"Het ziet er allemaal niet rooskleurig uit"

Dat was dé quote van oppositielid Rita Phippo (Samen/Vooruit) gisterenavond na het aanhoren van de cijfertjes door de meerderheid.

Hét punt waar mevr. Phlippo vooral op hamerde, net zoals ze dat in het verleden al deed, was de enorme stijging van de personeelskosten.

"Net zoals vorig jaar zien we dat deze kosten enorm stijgen, van 19.689.000 euro in 2020 tot zelfs 28.095.000 euro in 2026, nu al bijna 8,5 miljoen euro meer op jaarbasis, een structurele kost, die jaarlijks extra moet betaald worden vanuit de stadskas.  Er zijn inderdaad verschillende indexeringen geweest, maar de voornaamste stijgingen zijn te wijten aan extra personeelsleden in de organisatie. Totaal aantal VTE’s:  280 VTE’s in 2020, 305 VTE’s  in 2023 (nu al 25 meer), tot 332 vanaf 2024 (52 in totaal meer dus): een stijging van bijna 19% in aantal

Het wordt nog extremer als we de personeelsuitgaven bekijken, door verschuiving tussen de niveau’s naar steeds meer hoog opgeleiden en managementfuncties, stijgen de personeelskosten met meer dan 42%, maar liefst 8,5 miljoen euro per jaar meer dan 2020 (en als we net zoals jullie het personeel van de scholen eruit halen, stijgt het zelfs 46%).

Daarenboven worden de uitvoerende functies zoals groenonderhoud meer en meer uitbesteed aan externe firma’s voor uitvoerende taken, verborgen personeelskosten eigenlijk.  Het lijkt er stilaan op dat goedkoper personeel weg moet om plaats te maken voor duurdere managers en een vergaderpolitiek.

En ook wij beseffen wel dat er extra taken op de lokale besturen afkomen vanuit de hogere overheid door decentralisatie, maar er zijn grenzen.  Zeker als jullie zelf zeggen dat het gemeentefonds jaarlijks er maar met 2,5% op vooruit gaat, te laag dus om de stijgende kosten te dekken. Wie gaat of kan dit blijven betalen, jaar na jaar?  Wat is het voordeel?"

En, zo stelde het raadslid ook nog: "het Huis van de Stad is ook géén ‘Open huis’ meer, maar ondanks meer personeel gaat de service erop achteruit. We worden iedere budgetronde nog ongeruster, het spaarpotje dat er was, is bijna opgebruikt”

Ook Walter Creemers (Samen Vooruit) kwam in deze tussen en hij stelde dat na 5 jaar besturen er toch wel een ernstige evaluatie kan gemaakt worden. Hij had het in zijn betoog o.a. over een gemis aan aanpak op langere termijn, waarbij hij o.a. het mobiliteitsplan aanhaalde dat nog steeds niet vastgelegd werd, waardoor de Lommelaar zich nu overal ‘vastrijdt’. Wat daadkracht betreft stelde hij dat moeilijke dossiers niet worden aangepakt (doorsteek fietsers Lutlommel, rioleringswerken Septakkers) en ook hekelde hij het feit dat de centrumfunctie in het Noorden zich stilaan verplaatste naar Pelt (snelbus als voorbeeld). Een derde punt van kritiek bij het raadslid was de communicatie, waarbij hij het gebrek hieraan hekelde bij bv. de realisatie van de buspaviljoens op het Kerkplein, waardoor we vandaag moeten vaststellen dat er weinig draagvlak is voor de toch wel zware bebouwing van het Kerkplein.

In zijn repliek verweet schepen Bosmans (N-VA) Rita Phlippo om appels met peren te vergelijken i.v.m. cijfers van 2020 met 2026 voor het personeel. De schepen maakte zich nog steeds géén zorgen desbetreffende, en vond het jammer dat de oppositie niet mee kan gaan in het enthousiasme dat het beleid toont om te investeren in personeel, want, zo stelde hij: "investeren in personeel is investeren in mensen, investeren in de toekomst, een toekomst die iedere Lommelaar te goede zal komen."

Ook burgemeester Bob Nijs (CD&V) kwam tussen en stelde dat er momenteel wel degelijk hard gewerkt wordt aan een degelijk mobiliteitsplan. Hij haalde wat betreft perspectief aan dat er op Kristalpark op 6 jaar tijd 2.000 extra werkplaatsen zijn bijgekomen, "daar waar er zes jaar geleden werd gestart met een volledig leeg Kristalpark III".

Namens de N-VA -fractie kwam Peter Luyckx tussen en hij stelde dat de Samen/Vooruit fractie bijzonder negatief reageert. Hij stelde dat de huidige meerderheid een bijzonder efficiënt beleid heeft gevoerd de afgelopen jaren, en had het ook over personeel: “personeel is géén last” stelde hij, "ieder personeelslid is er vóór de Lommelaar". Ook stelde hij dat dit bestuur het puin heeft moeten ruimen van het vorige bestuur.

Jaak Theuws (CD&V) had ook alleen maar positieve commentaar op de voorliggende cijfers. Hij feliciteerde het schepencollege én de verschillende diensten.

Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) kwam in deze ook kort tussen, o.a. over de zoektocht naar goed personeel (the war on Talent).   

Lees ook ons eerder artikel met de concrete gegevens uit de meerjarenplanning.

En lees ook de overige agendapunten op de gemeenteraad gisteren hier.