Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

De resultaten van onze enquête op een rijtje

De resultaten van onze enquête op een rijtje

De afgelopen twee weken brachten we u de resultaten van onze twee enquêtes naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Hier nog eens alle resultaten beknopt op een rijtje...

De eerste enquête peilde naar OF u ging stemmen, OF u voor dezelfde partij als 6 jaar geleden zou stemmen en ook of u bij uw stem rekening houdt met de persoon of de partij.

En het was duidelijk: onze lezers gaan massaal stemmen: 81,40 % is daar hélemaal zeker van en nog eens 9,30% gaat waarschijnlijk. Amper 2,33% zegt zéker niet te gaan en 1,66% waarschijnlijk niet. En dan is er nog 5,32% over die het nog niet weten. Uiteraard zit er een foutmarge op deze vraag, want: degenen die niet gaan stemmen hebben misschien ook minder deze enquête ingevuld, maar goed, het is toch een indicatie...

De vraag of u voor dezelfde partij als 6 jaar geleden gaat stemmen gaf toch ook een verrassend resultaat, want slechts 62% is helemaal of zogoed als zeker dat ze op dezelfde partij als in 2018 zullen stemmen! 17,5% gaat zeker of waarschijnlijk op een andere partij stemmen, en maar liefst 17,85% weet het nog niet. 

En bij uw keuze houdt iets meer dan de helft van onze lezers zowel rekening met de kandidaat als met de partij (52,56%). Een 20,48% beslist enkel op basis van de kandidaat, en 21,16% beslist enkel op basis van de partij.

De tweede enquête dan, daar was het inhoudelijker...

Bij de positieve verwezenlijkingen van dit stadsbestuur waren er drie die er volgens jullie bovenuit steken, nl. de start van de werken aan de Rondweg (49,8%), net vóór de aanleg van veilige schoolomgevingen (49,45%) en het aantrekken van meerdere nieuwe bedrijven op Kristalpark (43,4%). De rest van de positieve zaken op een rijtje: lees hier.

Bij de resultaten van wat u ergerde, slecht vond, in diezelfde periode kwam als grote 'winnaar' uit de bus het verdwijnen van vele bankautomaten in onze stad (41,6%), op enige afstand gevolgd door de vele verkeersomleidingen (33,9%), auto's in de Kerkstraat (32,6%) en de openingsuren en het werken op afspraak in het stadhuis (28,7%). Bemerking bij de nummer één is uiteraard dat dit géén rechtstreekse bevoegdheid van het stadsbestuur is. De rest van de ergernissen kan u hier lezen.

Tot slot vroegen we u naar de prioriteiten tijdens de verkiezingen en de komende zes jaar, en daar bleek dat Mobiliteit en verkeer voor onze lezers de topprioriteit is met maar liefst 57,2%, gevolgd door Veiligheid (52,6%) en Lommel als bruisende stad, met o.a. de woensdagmarkt, jaarmarkt en Lommel Leeft (40,2%). De volledige lijst vindt u hier.

💡
Wat dit laatste betreft, de markt terug op het marktplein: u kan nog steeds de petitie hiervoor gaan tekenen in brasserie het Stadhuis aan het Dorp!!!