Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Vooral het verdwijnen van bankautomaten ergerde u

Vooral het verdwijnen van bankautomaten ergerde u

Vandaag de resultaten van de tweede vraag in onze tweede enquête voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maandag gaven we al de resultaten mee van wat u bijzonder positief vond aan de afgelopen 6 jaar, vandaag brengen we resultaten van wat u ergerde, slecht vond, diezelfde periode. En als grote 'winnaar' kwam hier uit de bus het verdwijnen van vele bankautomaten in onze stad (41,6%), op enige afstand gevolgd door de vele verkeersomleidingen (33,9%), auto's in de Kerkstraat (32,6%) en de openingsuren en het werken op afspraak in het stadhuis (28,7%). Bemerking bij de nummer één is uiteraard dat dit géén rechtstreekse bevoegdheid van het stadsbestuur is.

De andere ergernissen:

5. Kwijtspelen dominante positie in Noord-Limburg (25,2%)
6. Auto's in de Kerkstraat - liever volledig verkeersvrij (24,2%)
7. Nieuwe dienstregeling De Lijn (21,8%)
8. Gekrakeel op de gemeenteraad (21,6%)
9. Verdwijnen parkeerplaatsen - ook deze voor gehandicapten (21,2%)
10. De markt en jaarmarkt die verdwenen van het marktplein (20,5%)
11. Opvang asielzoekers Parelstrand (18,1%)
12. Leegsstand (16,2%)
13. Buscomplex op Kerkplein (15,5%)
14. Ellenlange procedureslag om projecten te verwezenlijken (13,9%)
15. Personeelsbeleid stad - aanpassen organigram (13,9%)
16. Verkeersbeleid - snelheidsbeperking o.a. Leopoldlaan (12,6%)
17. Te weinig (of géén) inspraak (11,9%)
18. 'Never ending story' van het Blauwe Meer (10,3%)
19. Onveilig gevoel (9,8%)
20. House of Nature - Poort Bosland (8,4%)
21. Auto's in Kerkstraat - liever nog veel minder auto's (8,4%)
22. Teveel beton, verharding (7,4%)
23. Wantoestanden dierenasiel (7,1%)
24. Te weinig sociale woningen (6,2%)
25. Vele bouwprojecten (5,5%)
26. Overhevelen bevoegdheden gemeenteraad naar schepencollege (4,8%)
27. Andere (zie hieronder) (1,1%)
28. Kunstwerk Astridpark dat maar niet terugkomt (1,0%)

En er werden uiteraard ook nog extra zaken toegevoegd aan het voorgestelde lijstje, we geven ze ook hieronder weer, allemaal, maar met de restrictie dat enkele persoonlijke aanvallen op mensen niet weerhouden werden...

  • 50 km/uur (2x)
  • Stadhuis enkel bereikbaar op afspraak
  • Vriendjespolitiek
  • Slecht groenbeleid
  • Tussenkomsten van Vooruit zonder degelijke onderbouwing
  • werking kwaliteitskamer (werkt niet)
  • Situering jongerencentrum/overschrijding budget
  • Negatieve opstelling van Vooruit fractie (3x)
  • aan bijna alles in deze lijst

Vrijdag volgt het resultaat van onze bevraging i.v.m. met wat nu dé thema's voor de verkiezingen moeten worden!