Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Rondweg en veilige schoolomgevingen als positief ervaren

Rondweg en veilige schoolomgevingen als positief ervaren

Vanaf vandaag brengen we deze week de resultaten van onze tweede peiling onder onze lezers... In deze peiling vroegen we naar welke de positieve verwezenlijkingen zijn van dit stadsbestuur, welke ergernissen u eraan overhoudt én welke thema's de overhand moeten krijgen bij de verkiezingen van oktober. Wij danken onze lezers alvast voor hun deelname, want maar liefst 933 lezers participeerden!

Vandaag gaan we positief van start en brengen we u de resultaten van wat jullie, onze lezers, denken over de positieve verwezenlijkingen van dit stadsbestuur. En er zijn er al direct drie die er volgens jullie bovenuit steken, nl. de start van de werken aan de Rondweg (49,8%), net vóór de aanleg van veilige schoolomgevingen (49,45%) en het aantrekken van meerdere nieuwe bedrijven op Kristalpark (43,4%).

Hieronder de rest van de positieve verwezenlijkingen, in volgorde:

 1. Komst van jeugdcentrum op Adelbergpark (30,2%)
 2. Projecten zoals Lommel Leeft, Beeldig Lommel, ... (24,8%)
 3. Afschaffen tegenprestaties voor verenigingen voor subsisdies (24,4%)
 4. Binnenhalen titels zoals 'Fietsstad', 'Wandelstad', 'Nationaal park Bosland',... (20,3%)
 5. Aanpak corona-crisis (20,3%)
 6. Herinrichting site Lutlommel met o.a. Lutlommel VV (19,9%)
 7. Aanleg fietsboulevards - fietspaden (18,6%)
 8. Buscomplex Kerkplein (16,7%)
 9. House of Nature - Poort Bosland (15,8%)
 10. De Groene Doorsteek Kerkstraat - Mudhoven (14,8%)
 11. Verkeersbeleid (o.a. snelheidsbeperking Leopoldlaan e.a.) (11,3%)
 12. Street Art project (6,4%)
 13. Verbouwingswerkien Toerisme - Glazenhuis die eraan komen (3,2%)
 14. Andere die vernoemd werden door de lezers: (0,95%)
 • Geen van al deze mogelijkheden (5x)
 • Uitvoering van wegenwerken beter organiseren
 • renovatie Mariapark-Werkplaatsen (2x)
 • Transitie stadhuis personeel
 • Het sterker maken van de gehuchten (vb 'Wijkteam Kolonie)

Volgende keer brengen we u het overzicht van uw ergernissen de afgelopen 6 jaar...