Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

'Vroeg en Nabij': 450.000 euro subsidie

'Vroeg en Nabij': 450.000 euro subsidie
Foto Jan Buyens

Vanmiddag vond er een persmoment plaats in het Huis van het Kind waarin een gezamenlijk project van de steden Hamont-Achel, Lommel en de gemeente Pelt gepresenteerd werd.

Deze drie Noord-Limburgse gemeenten ontvangen samen een subsidie van 450.000 euro van de Vlaamse Overheid voor het project ‘Vroeg en nabij’. Dit project richt zich op zorg en ondersteuning van gezinnen op lokaal niveau. Het project wilt de komende drie jaar hun fysieke ‘Huizen van het Kind’ toegankelijker maken en zo vroegtijdig inspelen op de lange wachtrijen in de jeugdhulpverlening.

Concreet gaat het om de aanwerving van drie extra medewerkers, die dus een bovenlokale functie krijgen en in alle drie de gemeentes inzetbaar zijn. Zij komen bovenop de 12-tal medewerkers die de drie gemeentes nu al samen in dienst hebben.

Hamont-Achel, Lommel en Pelt zijn sinds de lancering van het Vlaams decreet preventieve gezinsondersteuning bezig met de uitbouw van een Huis van het Kind en dus een toegankelijk gezinsbeleid. Elke gemeente heeft hierin een eigenheid, die gepaard gaat met specifieke expertise, maar daarnaast zijn er heel wat gedeelde uitdagingen. Door samen te werken bundelen ze de krachten en kennis. "En samenwerken zit in ons DNA, en aldus kunnen we elkaar versterken", aldus de betrokken schepenen...

Die fysieke ‘Huizen van het Kind’ zijn het uitgangspunt in het nieuwe project ‘Vroeg en Nabij’ waar de drie openbare besturen gezamenlijk hun schouders onder zetten. "Vanuit die gemeentelijke Huizen van het Kind willen we de komende jaren gezinnen met specifieke aandacht voor sleutelmomenten nog beter opvolgen. Daarbij wordt gedacht aan de overgang van peuter naar kleuterleeftijd, de overgang naar de basisschool, de middelbare school, ... Op die manier kunnen bepaalde situaties binnen het gezin vroegtijdig worden opgevolgd, nog voor die dreigen te escaleren. In alle acties die worden genomen samen met tal van partners staat zoals steeds het gezin centraal. Door in Noord-Limburg expertise te bundelen en samen te werken met de partners van de Huizen van het Kind, kunnen we vermijden dat gezinnen door de mazen van het net vallen op sleutelmomenten in het leven van hun kinderen," aldus Nancy Bleys, schepen van het Huis van het Kind.

Het unieke project werd begin dit jaar ingediend binnen een projectoproep van het Vlaams Agentschap Opgroeien, waarin Huizen van het Kind en hun netwerk binnen een pilootproject uitgedaagd worden om meer in te zetten op toegankelijke plekken en effectieve ondersteunings- en zorgtrajecten voor aanstaande ouders, kinderen, jongeren, hun gezin en context. Het Agentschap Opgroeien was erg gecharmeerd door het project van de Noord-Limburgse gemeenten, en ziet het als een interessante case om dezelfde werkwijze uit te rollen over gans Vlaanderen. Hamont-Achel, Lommel en Pelt kregen daarom een subsidie van 450.000 euro om in de periode september 2024 tot eind augustus 2026 ‘Vroeg en Nabij’ in de praktijk om te zetten. Het behelst hier dus een pilootproject waaromtrent in 2026 een evaluatie zal gebeuren of het ja dan neen wordt verder gezet, en of het in andere gemeentes zal worden uitgerold.