Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Samen/Vooruit blijft ijveren voor snelle verbinding naar Hasselt

Samen/Vooruit blijft ijveren voor snelle verbinding naar Hasselt


Verliest Lommel zijn snelle verbinding met Hasselt? Het is iets wat de fractie Samen/Vooruit al een tijdje bezighoudt. Toen raadslid Walter Cremers de kans kreeg om met bevoegd minister Lydia Peeters hun bezorgdheden te bespreken, liet hij deze kans niet liggen. De minister gaf alvast een concrete wijziging en haar toekomstplannen mee.
Door de beslissing van de Vlaamse regering om een trambus vanuit Hasselt naar Pelt te laten rijden, is de vrees groot dat de rechtsstreekse snelbus (180) naar Lommel zal verdwijnen. “De beste garantie dat we een goede connectie behouden met Hasselt is om  die trambus tot in Lommel centrum te laten rijden.” zegt Cremers. Vandaar de voorstellen van Samen/Vooruit om:

  1. Een omslagpunt ter hoogte van de N71 (Pelt -Lommel) te voorzien ter hoogte van Nolimpark aan het aspergeveld. Dit omslagpunt maakt de kernen van Pelt en Lommel binnen de opgelegde tijdschema’s apart bereikbaar.
  2. De inplanting van een ruime eind- en wachthalte ter hoogte van de nieuwe aansluiting van de Norbert Neeckxlaan met de Koning Leopoldlaan.  Deze locatie is samen met de Neecklaan een haalbare oplossing om de trambus in te plannen.
Raadslid Cremers: “De minister had zeker oren naar onze voorstellen. Ze gaf aan dat de huidige snelbus vanaf 1 januari alvast om de 30 minuten zal rijden. In het Regionaal Mobiliteitsplan staat dat binnen het trambusproject er binnen de 3 jaar een rechtstreekse verbinding naar Lommel moet voorzien worden. Een op te volgen doelstelling!”

Wat het omslagpunt betreft, zag minister Peeters de voordelen in van het voorstel en beloofde dat dit een kans moet krijgen binnen de verbeteringsplannen van de ringlaan tussen Pelt en Lommel.

Samen/Vooruit is tevreden dat de minister tijd maakte voor hun bezorgdheid én die van de Lommelse bevolking. Feit is dat de verbinding naar Lommel niet in het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering staat. Vandaar dat het belangrijk blijft om steeds opnieuw het belang van die verbinding voor een stad als Lommel op tafel te blijven leggen.

We vroegen ook een standpunt terzake vanwe het stadsbestuur, en mochten onderstaande reactie ontvangen vanwege schepen Sophie Loots (CD&V):

Vanuit het beleid wordt er erg ingezet op een rechtstreekse openbaar vervoerverbinding van Lommel naar Hasselt. Dit zowel binnen het OV-plan als binnen het regionaal mobiliteitsplan. Bij elke beslissing die er de afgelopen jaren genomen is, bij elk advies... hebben wij sterk geijverd voor de rechtstreekse verbinding met Hasselt, om deze te behouden en te verbeteren. Deze rechtstreekse openbaar vervoerverbinding is vanuit de stad steeds een voorwaarde.
We hebben aan de Werkvennootschap scenario's aangeleverd om de trambus in Lommel centrum te laten halteren, deze scenario's worden onderzocht. We blijven ons sterk inzetten op een performante openbaar vervoerverbinding van Lommel met Hasselt, maar zien zeker ook kansen in een performante verbinding naar Eindhoven.
We zijn momenteel bezig met ons lokaal mobiliteitsplan en ik wil dan ook van deze kans gebruik maken om een warme oproep te doen aan de Lommelaar om naar één van onze mobiliteitscafé's te komen. Iedereen is welkom om mee te denken aan de Lommelse mobiliteit van morgen. Meer info hieromtrent...