Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Provinciale subsidie architectuurontwerp kerk Kolonie

Provinciale subsidie architectuurontwerp kerk Kolonie
Foto Erfgoed Lommel

Reeds sedert 2021 dachten kerkfabriek, Stad Lommel en Erfgoed Lommel - in samenwerking met het Projectbureau Herbestemming Kerken - na over de eventuele herbestemming van de Sint-Jozefkerk van Lommel-Kolonie tot een Erfgoedhuis. Het monumentale kerkgebouw is immers een waardevol en beeldbepalend gebouw in het gehucht Kolonie en zou dus best voor de gemeenschap bewaard blijven.

Alhoewel er op dit ogenblik nog geen definitieve beslissing is genomen met betrekking tot deze herbestemming, heeft het stadsbestuur toch al de nodige budgetten voor het architectuurontwerp van de omvorming van de kerk tot Erfgoedhuis in de begroting voorzien, aldus schepen van Erfgoed, Karel Wieërs. Meer nog, de opdracht voor het architectuurontwerp werd door het stadsbestuur inmiddels toegewezen aan Architectuur Depot uit Maasmechelen. Tevens werden voor de studieopdracht architectuurontwerp ‘Sint-Jozefkerk Lommel-Kolonie wordt Erfgoedhuis’ subsidies aangevraagd bij de Provincie Limburg.

Schepen van Erfgoed, Karel Wieërs, was dan ook zeer tevreden toen hij vernam dat de bestendige deputatie van de provincie Limburg op 21 december 2023 besliste om – op advies van de Limburgse Commissie Onroerenderfgoedprojecten - een subsidie toe te kennen van 25.000 euro voor deze studieopdracht architectuurontwerp ‘Sint-Jozefkerk Lommel-Kolonie wordt Erfgoedhuis’.

Het juryverslag van de Limburgse Commissie Onroerenderfgoedprojecten is bijzonder lovend voor dit project: “De Commissie stelt dat het architectuurontwerp voor de bestemming als Erfgoedhuis leidt tot een mooi voorbeeld van de herbestemming binnen de erfgoedsfeer van een parochiekerk, die door de nieuwe bestemming een rol zal gaan spelen die verder reikt dan de lokale gemeenschap, namelijk de hele stad Lommel en de regio Bosland met inbegrip van het pas erkende Nationaal Park.

Schepen Wieërs is zeer tevreden dat in de loop van 2024 het architectuurontwerp voor de herbestemming van de kerk zal kunnen worden voorgesteld. Het zal evenwel het nieuwe bestuur zijn dat in 2025 de definitieve beslissing tot herbestemming zal nemen.