Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Ouderenzorg en mantelzorg in Lommel: minder plaatsen, meer tevredenheid

Ouderenzorg en mantelzorg in Lommel: minder plaatsen, meer tevredenheid
Foto De Bekelaar

Zijn er voldoende plaatsen voor ouderenzorg in onze stad?

Uit de cijfers blijkt dat in Lommel we per 100 65-plussers 4,8 plaatsen hebben in woonzorgcentra, terwijl dat in het Vlaamse Gewest 5,8 bedraagt. En voor assistentiewoningen ongeveer hetzelfde beeld, daar zijn er in Lommel 1,7 plaatsen per 100 65-plussers, tegenover 2,5 in Vlaanderen.
Wat de tevredenheid over de ouderenvoorzieningen betreft daar scoren wij hier een stuk beter dan elders, want maar liefst 80% zegt hier tevreden te zijn, tegenover maar 71% in het Vlaamse Gewest.

Mensen die mantelzorg ontvangen in Lommel, dat bedraagt 18 % tegenover 20% in Vlaanderen. Beide cijfers zijn wel dalende sinds 2020, want toen bedroeg dat voor zowel Lommel als Vlaanderen 22%.
Het aantal mensen die mantelzorg geven bedraagt in onze stad 33%, en dat is exact hetzelfde als het gemiddelde.
En het aantal thuiswonende personen die een tegemoetkoming mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering ontvangen (de Vlaamse zorgverzekering betaalt een tegemoetkoming uit aan inwoners met een zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg) bedraagt 4,3%, waar het gemiddelde in Vlaanderen op 2,8% ligt.