Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Opvang op Parelstrand verlengd tot juni 2025 & jobbeurs

Opvang op Parelstrand verlengd tot juni 2025 & jobbeurs
Foto Fedasil

De druk op het opvangnetwerk van Fedasil blijft hoog. Ondanks het recordaantal aan plaatsen, kan Fedasil geen plaats bieden aan alle asielzoekers die daar recht op hebben. Daarom zijn Fedasil en de eigenaar van vakantiepark Parelstrand overeengekomen dat de opvang van asielzoekers kan worden voorgezet tot juni 2025.

Fedasil is blij dat ze de goede samenwerking met Stad Lommel en de lokale partners, organisaties en vrijwilligers kunnen voortzetten. De vrijwilligers die actief zijn in hun opvangcentrum zijn van onschatbare waarde.

Sinds november 2021 vangt Fedasil Lommel wederom asielzoekers op in vakantiepark Parelstrand. Deze locatie werd reeds gebruikt in 2016 (gedurende 3 maanden) en van december 2018 tot augustus 2020. Het opvangcentrum is tijdelijk en dient om tegemoet te kunnen komen aan de grote druk die het opvangnetwerk in België momenteel kent.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel 34.000 plaatsen. Ondanks dit hoge aantal kan Fedasil geen plaats bieden aan alle verzoekers. Er zijn momenteel 2.500 personen (alleenstaande mannen) die op de wachtlijst staan – verschillenden krijgen opvang in de Brusselse daklozenopvang. Er wordt met man en macht gewerkt om deze situatie op te lossen, maar op korte termijn blijft het moeilijk om voor iedereen die er recht op heeft, een plaats te voorzien. Daarom zijn Fedasil en de eigenaar van vakantiepark Parelstrand overeengekomen dat de opvang van verzoekers kan voorgezet worden tot juni 2025.

Fedasil is verheugd om de goede samenwerking met de stad Lommel en de diverse lokale partners, organisaties en vrijwilligers te kunnen voortzetten. De vrijwilligers die momenteel actief zijn in ons opvangcentrum bieden een onmisbare ondersteuning voor onze werking en zorgen ervoor dat het dagelijks leven van de bewoners een stuk aangenamer wordt.

Het opvangcentrum op vakantiepark Parelstrand blijft ook de komende periode alles inzetten om de opvang (bed, bad en brood) en begeleiding van de bewoners zo vlot mogelijk te laten verlopen, met minimale overlast voor omwonenden. Mocht u toch vragen of bedenkingen hebben, kan u altijd bij ons terecht via info.lommel@fedasil.be of via telefoon op 0470 21 43 38.

En wat denkt burgemeester Bob Nijs hiervan?

“Dat het contract wordt verlengd is niet mijn keuze. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) heeft me gebeld. Ze zegt dat ze bij een eventuele afbouw van opvangplaatsen twee criteria hanteert: de tijdelijke centra die het langst operationeel zijn, zullen als eerste verdwijnen. Net als de grootste. Criteria waar wij aan voldoen, maar van een afbouw is geen sprake. Het is ook erg moeilijk om een draagvlak te blijven vasthouden. In 90 procent van de gevallen lukt dat, maar in 10 procent niet. Dat zit zowel in grote als in kleine conflicten zoals met 70 tegelijk op een bus stappen.”

Jobbeurs op Parelstrand

VDAB Limburg en Fedasil organiseren voor het eerst een jobbeurs in een asielcentrum. Vijftien bedrijven zullen op 24 oktober postvatten bij Fedasil Lommel, waar op dit moment 710 vluchtelingen huizen.
“Vier maanden na het indienen van een asielaanvraag mogen vluchtelingen werken in ons land”, klinkt bij Fedasil. VDAB Limburg zorgt nu voor een primeur en trekt met bedrijven letterlijk naar het asielcentrum. “We zitten met zo’n krapte op de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad in Limburg zit aan 76 procent, het hoogste cijfer in tien jaar tijd.