Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Oostappen moet Blauwe Meer ontruimen!

Oostappen moet Blauwe Meer ontruimen!
Blauwe Meer

Het is al geruime tijd een getouwtrek en meerdere rechtszaken ook. En nu is de beslissing gevallen: Peter Gillis en de groep Oostappen moeten het Blauwe Meer ontruimen! Stad en uitbater liggen al jarenlang in een geschil, en de meerderheid is de bekende TV-figuur liever kwijt dan rijk.

Gisteren heeft de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt een vonnis uitgesproken in de zaak over de erfpacht van de Oostappengroep op het vakantiepark Blauwe Meer. “Het vonnis is heel duidelijk”, stelt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “De rechtbank heeft beslist dat Stad Lommel de erfpacht terecht heeft beëindigd. Dit betekent dat de Oostappengroep het Blauwe Meer binnen de 12 maanden moet ontruimen.”

Enkele zaken uit de beslissing:

  • Bevestiging dat de erfpacht door Stad Lommel terecht werd beëindigd tegen 01/11/2021.
  • Veroordeling van de Oostappengroep tot ontruiming van het Blauwe Meer in Lommel binnen de 12 maanden, zo niet na 12 maanden een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging.
  • De afbraak van alle onrechtmatige constructies.
  • Een kosteloze overdracht aan Stad Lommel van alle rechtmatige gebouwen (o.a. het zwembad), werken en beplantingen.
  • Geen enkele vergoeding aan de Oostappengroep door Stad Lommel.
  • Veroordeling van de Oostappengroep tot de volledige gedingkosten.
Karel Wieërs (N-VA), schepen van juridische zaken: “Onze consequente houding heeft duidelijk geloond. Het werd tijd dat er aan bepaald onaanvaardbaar gedrag een halt werd toegeroepen. Voor alle duidelijkheid: deze burgerlijke zaak staat los van de correctionele zaak voor de rechtbank in Hasselt, waarbij de afbraak van een onrechtmatig gebouwde villa wordt gevorderd. Het vonnis in deze zaak wordt verwacht op 27 juni.”

Half maart dit jaar boog de rechtbank in Hasselt zich over dit erfpachtrecht en de uitbating van het Blauwe Meer. Dhr. Gillis daagde niet op en stuurde zijn advocaat. In 2019 verlengde hij de erfpachtregeling niet, en dit was dé kans voor het stadsbestuur om hun slag thuis te halen. Hij kreeg zes maanden de tijd om vrijwillig te vertrekken, deed dit niet, en daarom kwam er deze rechtszaak.

Uit een interview in 2021 met schepen Wieërs (N-VA) pikken we ook nog dit:

“Men bouwt een zwembad, maar dat is niet gebouwd volgens de stedenbouwkundige verplichtingen. Ja, dan ben je in de fout. Heb je daar woningen geplaatst die niet aan de wettige woonkwaliteit voldoen? Dan ben je in de fout.”

Nog volgens de schepen zijn er ook problemen met betalingen en met de woonkwaliteit. Ook mensen die er voor een jaar een vakantiehuisje of mobilhome huren, klagen bij de stad.

Maar... er kan eventueel nog een procedure volgen voor het Hof van Beroep en Cassatie.