Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Mobiliteit, fietspaden, openbaar vervoer en verkeersongevallen in onze stad

Mobiliteit, fietspaden, openbaar vervoer en verkeersongevallen in onze stad
Foto Pexels - Pavel Danilyuk

In onze reeks over de resultaten van de 'Gemeentemonitor' brachten we al meerdere bijdrages, o.a. over de algemene tevredenheid over het beleid, over het wonen in onze stad, over de kinderopvang en de ouderenopvang.

Vandaag pikken we er het hoofdstukje mobiliteit uit en kijken eens wat Lommel daar doet in vergelijking met het Vlaamse Gewest én met voorgaande bevragingen.

Zijn er voldoende fietspaden en fietsstallingen in onze stad?

Uit de cijfers blijkt hier dat de Lommelaar méér tevreden is dan het gemiddelde over zowel de fietspaden als de fietsstallingen. Voor de fietspaden blijft dit cijfer ook ongeveer stabiel de laatste zes jaar. Maar omtrent de fietsstallingen, daar is een significante daling van de tevredenheid sinds 2020 merkbaar!

En is het veilig fietsen in onze stad?

Ook hier is de Lommelaar iets méér tevreden dan de gemiddelde Vlaming, zowel om veilig te fietsen als over de staat van de fietsinfrastructuur. En ook over de voetpaden zitten we in onze stad kwa tevredenheid boven het gemiddelde. Enkel wat autoluwe of autovrije zondes betreft, daar gaan we onder het Vlaamse gemiddelde (met 33% tegenover 40%). En ook hier zien we een significante daling van de tevredenheid sinds 2020.

En wat met openbaar vervoer, parkeerplaatsen en deelsystemen?

Wat het aantal deelsystemen betreft, daar is de tevredenheid sterk stijgende sinds 2020 (van 18 naar 32%), maar hier zitten we beduidend onder het Vlaamse gemiddelde van 40%.
Voor het aantal parkeerplaatsen, daar scoren we dan weer boven het gemiddelde (66 t.o.v. 55%), maar hier is de curve dalend sinds 2020 (van 72 naar 66%).
En wat het openbaar vervoer betreft, daar scoren we dan weer serieus onder het Vlaamse gemiddelde (50 t.o.v. 59%). Noot hierbij is dat dit een bevraging betreft van begin 2023, waarbij we er toch van kunnen uitgaan dat de tevredenheidcijfers op dit ogenblijk zowel in Lommel als in heel Vlaanderen wel iets lager zullen liggen, na de reorganisatie bij De Lijn.

Tot slot de verkeersongevallen in Lommel

Over het algemene beeld van verkeersslachtoffers, daar zien we dat wat zwaargewonden betreft we ver onder het Vlaamse gemiddelde zitten (20,2 per 100.000 inwoners, tegenover 35,5 voor Vlaanderen). Maar het aantal doden, dat is ongeveer het dubbele van het gemiddelde (8,7 tegenover 4,2)! De cijfers voor de zwaargewonden zijn wel sterk gedaald (gelukkig...) sinds 2014!
Wat de verkeersslachtoffers bij fietsers betreft, daar scoren we bij de zwaargewonden véél lager dan het gemiddelde, maar bij de doden is het een ander verhaal, want zowel bij de fietsers en de voetgangers is het Lommelse aantal daar hoger dan het gemiddelde. Dus: nog werk aan de winkel. Dit zijn de cijfers van 2022, en hopelijk zijn die van 2024 later beter, gezien de inspanningen die door het stadsbestuur toch geleverd worden om veilige schoolomgevingen te creëren...