Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Lommelaar woont erg graag in zijn stad

Lommelaar woont erg graag in zijn stad
Foto Pexels - Ashford Marx

We presenteerden hier vorige week reeds een aantal cijfers uit het grote onderzoek 'De Vlaamse Gemeentescan'. Vandaag staan we even stil bij het hoofdstuk 'Omgeving'. Hoeveel ruimte wordt er in Lommel gebruikt om te wonen? Hoeveel ruimte is er voor bos en natuur? Bevolkingsevoluties creëren druk op de ruimte: meer huishoudens betekent nood aan meer woningen, meer ouderen nood aan meer ouderenvoorzieningen, meer jongeren nood aan meer scholen, groen en speelvoorzieningen. Hoe graag wonen inwoners in Lommel? Zijn ze tevreden over hun woning en de woonomgeving? Ervaren ze buurtproblemen? Hoeveel bedraagt de mediaan verkoopprijs van huizen en appartementen? Dit en veel meer dus...

Eerst misschien eens de 'naakte cijfers'... De bevolkingsdichtheid bedraagt in Lommel 341 inwoners/km² tegenover 497 inwoners/km² in Vlaanderen. De bebouwingsgraad, die ligt toch een 5% hoger, nl. 33,5% tegenover 28,9% gemiddeld. Ook bij de verharding scoort Lommel 1% hoger dan Vlaanderen, nl. 15,5% tegenover 14,6%.

Wat de bebouwde oppervlakte naar functie betreft liggen de cijfers als volgt: voor woonfunctie is dit 52,8% (tegenover 75,4% gemiddeld), voor de economische functie 20,9 (tegenover 15,6%) en voor welzijn en recreatie ligt het cijfer ook hoger, nl. 12,2% tegenover 6,4%

Wat de onbebouwde oppervlakte betreft zien we erg grote verschillen met de rest van Vlaanderen, nl. voor akkerland en grasland scoren wij met 32,1% beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde van 74,7% en voor bossen en boomgaarden scoren we beduidend hoger, nl. 29,8% tegenover 13,3 %.

Wat woningen betreft, komen we in onze stad aan 70,9% huizen (66,3% gemiddeld), voor appartementen 19,8% tegenover 28,8% gemiddeld. Voor handelspanden ligt het percentage ook lager dan het gemiddelde, nl. 1,6% tegenover 2,2%. Wat nog erg opvalt in deze bevraging is dat de ouderdom van onze woningen beduidend jonger is dan gemiddeld in Vlaanderen! In Vlaanderen werd 26,3 van de woningen gebouwd vóór 1945, in Lommel amper 7,6%. En vooral na 1981 is het verschil met Vlaanderen geëvolueerd, en is ons woningaanbod 46,2 van na die datum, terwijl in Vlaanderen dat 34% bedraagt.
En de prijzen van onze woningen? Die liggen beduidend lager dan in de rest van Vlaanderen. Voor een open bebouwing 315.000 euro (tegenover 395.000), voor half-open bebouwing 236.000 euro (tegenover 285.000). Bij de appartementen zien we het tegenovergestelde, daar zijn de Lommelse prijzen hoger dan in de rest van Vlaanderen, nl. gemiddeld 244.000 euro tegenover 235.000 in Vlaanderen!

En tot slot van deze aflevering... Wanneer we de cijfers van de tevredenheid gaan bekijken zien we dat Lommel betreffende tevredenheid op zowat ale punten beter scoort dan de rest van Vlaanderen, met de bemerking dat de cijfertjes sinds 2017 een ietsje naar beneden zijn gegaan.
Netheid centrum: 84 tegenover 78 %
Netheid straten en voetpaden: 69 tegenover 62 %
Tevredenheid over buurt en gemeente: 83 tegenver 79%
Graag wonen in de gemeente: 93 tegenover 88%