Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Interview met nieuwe beleidscoördinator van de bib Jolien Hoekx

Interview met nieuwe beleidscoördinator van de bib Jolien Hoekx
Foto Jan Buyens

Zoals geweten zijn er binnen de stad de afgelopen maanden héél wat structurele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er nu meerdere beleidscoördinatoren en ook teamcoaches gekomen. En één van die spiksplinternieuwe beleidscoördinatoren is Jolien Hoekx, dit in onze bibliotheek. Tijd dus voor eens een gesprekje, en we werden op onze vragen getrakteerd op een stortvloed van informatie door een bijzonder enthousiaste dame…

Jolien studeerde Taal- en Letterkunde, behaalde een Master in de Westerse Literatuur en nadien ook nog een diploma Cultuurmanagement. Voorheen werkte ze voor de stad Geel voor de Cultuurdienst, nadien Erfgoed en ook nog een tijdje voor het Gasthuis Museum. En dan… dan kwam ze (terug) naar Lommel in opvolging van de op pensioen gegane Marleen Valy.

Jolien… vanwaar je keuze voor onze bib?

Toen ik de advertentie zag voor deze job werd ik vooral door twee zaken getriggerd en gecharmeerd: 1) de toekomstvisie van de bib, waarbij dit een open huis moet zijn, een ontmoetingsplaats voor mensen waar ook boeken zijn, eerder dan andersom; en 2) uiteraard met taal bezig zijn en ook het coachen van een groep mensen.

Wat was je eerste indruk toen je hier binnenstapte?

Uiteraard ken ik het gegeven ‘bibliotheek’ redelijk goed, maar wat me vooral opviel is dat de bib hier nóg veel meer doet dan wat de ‘klanten’ beseffen, en ik rekende mij op dat moment bij die laatste groep. De bib is zóveel méér dan even een boek uitlenen en weer in ontvangst nemen. Er is bv. de scholenwerking, de PC-werking, de op stapel staande samenwerking met de andere vrijetijdsactoren, kortom: het takenpakket is zéér groot. Gelukkig kwam ik hier dan ook wel terecht in een bijzondere groep gedreven medewerkers, een érg kwalitatief team ook, want zoals overal: je kan niets alleen verwezenlijken!

Wat zijn dan zoal de grote krijtlijnen van wat je hier hoopt te verwezenlijken?

Ik wil vooral de focus blijven houden op leesbevordering, dat is en blijft een sleutelrol van een bibliotheek. En dus niet alleen het technisch lezen bevorderen (via samenwerkingen met scholen o.a.), maar zeker kinderen ook speels laten omgaan met lezen, met boeken. Zorgen dus ook voor rijke teksten, en hopen dat ze graag gaan lezen, niet alleen omdat ze ‘moeten’.

Een tweede pijler is zeker ook ‘mediawijsheid’ bijbrengen, zowel naar jongeren als volwassenen. Mensen leren omgaan met informatie, kritisch bekijken van bronnen, ze ook leren van waar je goed en degelijke bronnen vindt.

Dat is al héél wat… Zijn er nóg aandachtspunten voor jou?

Zeker wel… We willen nog meer inzetten op ‘ontmoeten’, en we willen ook een plaats zijn van stilte en studie. Verder willen we ook een brugfunctie vervullen, denk hierbij aan het project Digipunt, iets dat nog vrij nieuw is, maar nu reeds bijzonder veelvuldig geraadpleegd wordt. En ook ‘Booktok’ is iets dat aan populariteit wint. Hoe dan ook, we willen een zo laagdrempelig mogelijke dienst zijn.

Hoe zit het eigenlijk met de lezers en uitleningen hier in Lommel?

Daar scoren we zeer zeker nog erg goed, zeker in vergelijking met sommige anderen. De bezoekersaantallen die stijgen, ook het gebruik van de publieke computers stijgt nog steeds, enkel het aantal uitleningen dat stijgt (voorlopig?) niet meer. Maar het daalt ook niet, het blijft nu al geruime tijd goed status quo, iets dat op zich in deze digitale tijden absoluut niet slecht is.

Zoals ik al in mijn inleiding vermeldde wordt door de aanwerving van teamcoaches meer ingezet op ‘samenwerking’ tussen diensten. Hoe kijk je daar tegenaan?

Deze manier van werken is mij zeker niet vreemd, want in Geel hebben ze deze ‘omslag’ al een tiental jaar geleden gemaakt. En er zijn zeker heel wat voordelen aan verbonden, want je kan een mooie wisselwerking uitwerken. Een goed voorbeeld bv. is de Kinderkunstendag dit jaar (zondag 19 november) waarbij de BIB én het CC de handen in elkaar steken om een mooi programma te bieden voor de kids! Op deze manier treedt de BIB naar buiten, binnen het Cultuurcentrum, en bereiken wij daardoor ook eens een ander publiek. En dat kan dan misschien net die opstap zijn voor nieuwe mensen om ook eens naar de bibliotheek te komen; want de drempel om een bib binnen te stappen die is er jammer genoeg bij sommigen nog altijd wel.

Zijn er nog andere voordelen aan de samenwerking?

Er zijn er meerdere, ik denk o.a. ook aan communicatie, een vakantie-aanbod, opsporen van ‘blinde vlekken’, enzovoort. En ook aan iets zoals het uitrollen van de ‘Uitpas’. Deze bestaat al in meerdere Vlaamse gemeentes, maar zou ook zeker hier een meerwaarde kunnen betekenen. Concrete plannen zijn er voorlopig nog niet, maar het is al wel ‘geopperd’ geweest. Zeker voor mensen in armoede zou dit een erg fijn ‘instrument’ zijn.

Dank je wel Jolien, dit was zeer zeker een verhelderend gesprek. Nog véél succes in de bib met heel je team!