Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Infomoment Rondweg

Infomoment Rondweg
Foto Jan Buyens

Herinrichting Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan en doorsteek naar de Norbert Neeckxlaan

In de vooravond vond een (beperkt) infomoment plaats voor de bewoners van de Albertlaan, Astridlaan en stukje Norbert Neeckxlaan. Beperkt, omdat het moment eigenlijk afgelast was omwille van het slechte weer, maar meerdere bewoners hadden dit niet meegekregen en waren toch afgezakt naar De Soeverein. Ook de mensen van de stad én schepen Sophie Loots waren toch aanwezig om deze mensen op te vangen, en op hun vragen te antwoorden. Héél wat vragen waren er over vooral praktische zaken zoals hoe lang men niet in zijn garage zou kunnen rijden, waar de auto's dan moeten geparkeerd worden, of alle bomen gerooid worden, of er toch enkele blijven staan, welke nieuwe bomen er aangeplant worden, hoe het zit met de afwatering op de nieuwe weg, enzovoort... Ook de nieuwe knip op de Norbert Neeckxlaan leverde meerdere vragen op.

Planning

De eerste werken zijn de voorbereidende werken en de werken van de nutsmaatschappijen. Deze starten binnenkort, eind augustus, met het ruimen van de voortuinen tot aan de nieuwe rooilijn en het verwijderen van de bomen. Bijna alle bomen worden gerooid, een kleine 10-tal markante exemplaren zullen wél bewaard blijven. Er worden ook een 70-tal nieuwe bomen aangeplant, allemaal inheemse klimaatbomen, dit aan de buitenzijde van de weg.

In september starten de werken van de nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit en telefonie). Om de onvermijdelijke hinder van deze ingrijpende werken voor buurtbewoners te beperken, werkt men in verschillende zones. De duur van de werken is verschillend per zone, maar zal per zone een goeie 4 maanden duren. Tijdens deze periode zal er een moment zijn van 4 tot max 5 à 6 dagen zijn dat de bewoners niet met hun wagen in hun garage zullen kunnen.

Na deze werken start de uitvoering van de grote werken, ofwel de wegen- en rioleringswerken. De start van deze uitvoering wordt later gecommuniceerd.

De herinrichting bestaat uit twee grote werken:

  • Wegenwerken: we leggen een nieuwe rijweg aan over het volledige tracé. Fietspaden aan beide zijden van de rijweg en een voetpad aan de binnenzijde van de rondweg zullen voor meer verkeersveiligheid zorgen. Groenstroken sluiten de rijweg af van deze fietspaden en het voetpad.
  • Rioleringswerken: er komt een gescheiden rioleringsstelsel om het regenwater plaatselijk op te vangen en het vervuild water makkelijk te zuiveren. Dit betekent dat regen- en afvalwater apart worden opgevangen.

Waar?
De Koningin Astridlaan en Koning Albertlaan worden aangepakt, samen met een nieuw aan te leggen deel dat de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan. Dit laatste zal als eerste aan de beurt komen, vanaf september dus.

In welke zones wordt er gewerkt?
De werken zijn opgedeeld in verschillende zones. Elke zone zal op een specifiek moment worden aangepakt met minimale overlast voor buurtbewoners, ondernemers en scholen in de omgeving.

Méér info kan u verkrijgen via de website van de stad.