Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Dossier Bosland ingediend

Dossier Bosland ingediend
Foto Stad Lommel

Onder een stralende zon werd op 1 juni in het Pijnven in Hechtel-Eksel bekend gemaakt dat de kandidaat Nationaal Park coalitie erin geslaagd is om voor de deadline van 31 mei 2023 de kandidatuur voor Nationaal Park Bosland in te dienen. De voorbije maanden haalde Bosland meermaals het nieuws met wijzigingen in het partnership en het werkingsgebied. De coalitie (mét de Stad Lommel als partner) is dan ook zeer fier om uiteindelijk een zeer kwalitatief en ambitieus dossier te kunnen indienen.

Een toekomstgerichte ontwikkeling van onze open ruimte, natuur- en plattelandsgebieden, vereist een geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak in nauwe samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus, lokale bevolking en stakeholders.
Het statutair partnership Bosland deed op dit vlak de voorbije 17 jaar aan pionierswerk met onder meer belangrijke realisaties op vlak van biodiversiteitsprojecten, toeristische productontwikkeling, samenwerking met industrie en landbouw, het versterken van de streekidentiteit, landschapsontwikkeling, vergroening, wetenschappelijk onderzoek, lokale betrokkenheid, …

Met het groeiproces dat Bosland heeft doorlopen kan met volle overtuiging gesteld worden dat ze klaar zijn voor een groter, sterker en nog meer verbonden Nationaal Park Bosland. Een Nationaal Park met een missie, een krachtig bondgenootschap en open voor samenwerking en groei.

Als kandidaat Nationaal Park werkte Bosland toekomstplannen uit om deze erkenning in de wacht te slepen. Ze zijn het resultaat van een ruim opgezet planproces waarin multidisciplinair onderzoek gecombineerd werd met diverse participaties. Er werden ruim 200 stakeholders betrokken bij de opmaak: inwoners van het projectgebied, wetenschappers en thema-experten, natuurverenigingen, leerkrachten, gidsen, toeristische ondernemers, sociale tewerkstellingsorganisaties, landbouwers, bestuurders en overheden (op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau).

De toekomstplannen komen dus voort uit een gezamenlijke inspanning om na te denken over de toekomst van een landschap dat waardevolle natuur herbergt maar ook vele gebruikers kent.

De opgemaakte visie voor het Nationaal Park Bosland beoogt een structurele investering in het landschap en het samenwerkingsverband van de toekomst. Een landschap en bondgenootschap waarin kostbare natuur alle ruimte krijgt en die een gezonde omgeving creëren voor inwoners en een slimme investeringsbasis bieden voor ondernemers. De plannen vormen een blauwdruk voor de verdere ontwikkeling en ontsluiting van Bosland als Nationaal Park.