Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Bosland is 'Nationaal Park'!

Het heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost en er kwamen héél wat obstakels onderweg naar deze titel, maar vandaag is het zover... Bosland is NATIONAAL PARK.

Geweldig nieuws toch voor ons allemaal, maar zeker voor de mensen die hier jaren mee bezig zijn geweest om het dossier op te stellen. En ondanks de meerdere tegenslagen, zoals het afhaken op een bepaald moment van enkele gemeentes, toch is het doel bereikt! En ook dit: Nationale Parken ontvangen jaarlijks 608.000 euro aan subsidies vanwege de Vlaamse Regering!

UPDATE: De beslissing viel dus vandaag binnen de Vlaamse regering en dit is wat diezelfde regering wist te vertellen over 'Bosland':

"Met haar eigen ‘big five’ is Nationaal Park Bosland niet alleen de thuisbasis van prachtige diersoorten, voor kinderen is het ook één groots avonturenbos. Bosland omhelst een unieke natuurkern van meer dan 6.500 hectare en zorgt voor overdadig genot van verrassende natuur, elke dag weer een beetje anders in het hartje van Noord-Limburg. Het is ook de thuisbasis van ‘Fietsen door de Bomen’.”

Shortlist Nationale Parken

Op 31 mei 2023 dienden vijf kandidaat Nationale Parken hun masterplan en operationeel plan in. Deze 5 kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen waren:

 • Nationaal Park Hoge Kempen (bestaand)
 • Brabantse Wouden
 • Bosland
 • Scheldevallei
 • Taxandria

Maximaal drie zouden er erkend worden. Welke het naast Bosland eventueel ook nog gehaald hebben weten we op dit ogenblik nog niet, maar dat Bosland het geworden is wilden we jullie al zeker niet onthouden! Update: ondertussen weten we ook dat enkel Taxandria het niet heeft gehaald, de andere vier dus wél!

Wat is een Nationaal Park Vlaanderen? 

Een Nationaal Park Vlaanderen (hier ook kortweg ‘Nationaal Park’ of ‘Park’ genoemd) is een erkend, geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten tezamen met de gebiedscoalitie. Het unieke natuurlijke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch recreatieve ontwikkeling en promotie, echter steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving. 

Welke doelstellingen heeft een Nationaal Park?

We onderscheiden primaire en secundaire doelstellingen.

Primaire doelstelling  

 1. Het beschermen en versterken van de bijzondere biodiversiteit van het Park evenals de onderliggende ecologische structuren en bijhorende processen en in het bijzonder:  
     a. het beheren van het gebied in een zo natuurlijk mogelijke staat voor zover compatibel met punt b en c;
     b. het in stand houden en herstellen van levensvatbare, ecologisch functionerende en voldoende veerkrachtige populaties van inheemse soorten; en
     c. bijdrage leveren tot regionale en internationale natuurbehoudsdoelen inclusief bepaalde halfnatuurlijke landschappen.
 2. Het beschermen van culturele waarde van het Park met inbegrip van de erfgoedwaarde, landschappelijke kwaliteiten.    
 3. Het ontwikkelen en promoten van toerisme en recreatie in en rond het park waarbij meerwaarde voor de plek, de lokale gemeenschappen, de ondernemers en de bezoekers wordt gecreëerd, echter zonder de draagkracht te overschrijden en met aandacht voor de spreiding in tijd en ruimte.  
 4. Via principes van co-creatie een bijdrage leveren aan de duurzame economische en sociale ontwikkeling van de bewonersgemeenschap en ondernemers in de onmiddellijke omgeving van het Park.    

Secundaire doelstelling  

 1. Voorzien van ecosysteemdiensten en natuurlijke producten.    
 2. Kennisopbouw via divers wetenschappelijk onderzoek.   
 3. Aanbieden van mogelijkheid tot participatie in het beheer – en verhogen van betrokkenheid van bewoners en ondernemers.  
 4. Ondersteunen van de beheerders van het park met het oog op de ontwikkeling van de primaire doelen.   
 5. Het duurzaam ondersteunen van een lokale gebiedscoalitie die instaat voor het beheer en ontwikkeling van het park.   

Foto: Leon Van Ham