Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Zeven schoolomgevingen nog dit jaar heringericht

Zeven schoolomgevingen nog dit jaar heringericht

Verkeersveilige schoolomgevingen zijn een prioriteit voor Stad Lommel. De stad pakt dit jaar nog zeven schoolomgevingen aan, te beginnen met WICO Campus Lommel en XCL Eigenwijs. Ook de andere schoolomgevingen komen snel aan bod. Sophie Loots, schepen van mobiliteit:

“Op korte termijn gaat over de schoolomgevingen van XCL Eigenwijs, WICO Campus Lommel, Lommel-West Werkplaatsen, ‘t Stekske, Sint-Jan, De Schommel en de Klimtoren Wijkschool. Het stadsbestuur wil iedere schoolomgeving veiliger én herkenbaar maken. Dat kan bijvoorbeeld met fietsstraten, eenrichtingsverkeer, snelheidsbeperkingen en door onveilige punten weg te werken. Voor de herkenbaarheid gebruiken ze Octopuspalen en kleurrijke wegmarkeringen".

WICO Campus

Vanaf woensdag 4 oktober starten de werken bij WICO Campus Lommel. De kruispunten Pieter Breugheldreef - Heide en Koning Boudewijnstraat – Heide zijn in deze eerste fase afgesloten van 4 oktober tot en met 8 januari. Er komen omleidingen voor al het verkeer. Deze omleidingen vind je op het plannetje. In de tweede fase vanaf januari 2024 komt het kruispunt Heide – Koning Albertlaan aan bod.

Werken in omgeving XCL Eigenwijs vanaf 9 oktober

Ook de werken aan de veilige schoolomgeving XCL Eigenwijs starten deze maand. Van 9 oktober tot en met 15 december wordt de Rijksschoolstraat heringericht.

  • Van 9 oktober tot en met 23 oktober zijn de voetpaden in de Rijksschoolstraat afgesloten. Voetgangers moeten op de rijbaan wandelen. Alle verkeer blijft mogelijk in de Rijksschoolstraat.
  • Van 23 oktober tot en met 29 oktober is de Rijksschoolstraat afgesloten, inclusief de kruispunten Rijksschoolstraat – Molenstraat en Rijksschoolstraat - Mudakkers. Een deel van de (verharde) parking Mudakkers is niet toegankelijk.
  • Van 29 oktober tot en met 15 december is de Rijksschoolstraat afgesloten, inclusief kruispunt Rijksschoolstraat – Molenstraat. Kruispunt Rijksschoolstraat - Mudakkers en de (verharde) parking Mudakkers zijn wel toegankelijk. In de straten die aansluiten op de werfzone is er een parkeerverbod zodat tweerichtingsverkeer mogelijk is. Tegelijkertijd zijn er verkeersomleidingen in Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan tijdens de werken aan de rondweg. Ook deze verkeersomleidingen blijven tot eind november van kracht.

Meer weten over de ontwerpen? Alle info over de herinrichtingen vind je op www.lommel.be/schoolomgevingen.