Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Werken aan rotonde Maatheide, in Kerkstraat en aan Rondweg

Werken aan rotonde Maatheide,  in Kerkstraat en aan Rondweg

Vanaf volgende maandag werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de rotonde Maatheide, Ringlaan en Werkplaatsen. De fietsinfrastructuur wordt verbreed naar tweerichtingsverkeer om de fietsveiligheid te verbeteren. De werken zullen normaal een drietal weken in beslag nemen. Verkeer op de rotonde blijft de hele periode en in alle richtingen mogelijk.

“Fietsers zullen na de werken reglementair vanuit alle richtingen de rotonde kunnen betreden en oversteken. Ze moeten nog wel altijd voorrang verlenen aan gemotoriseerd verkeer”, aldus minister Lydia Peeters. “Voor voetgangers worden nog ontbrekende oversteekplaatsen op twee takken ingericht. Zo zullen deze omgeving en schoolroute, samen met de aangepaste snelheidslimiet naar 70 km/u, een stuk veiliger worden voor actieve weggebruikers.”

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer op alle takken van de rotonde mogelijk, deels over versmalde rijstroken. In de werfzone geldt een snelheidsbeperking. “Verkeer tussen Mol en Lommel dient ook rekening te houden met werken op de parallelweg. Op de Ringlaan (N71) gebeuren momenteel werken aan het ecoduct en de rotonde aan het Kristalpark. Voetgangers en fietsers worden rond de werfzone geleid.”

Ook is de Kerkstraat nu maandag moeilijk bereikbaar... de straat is dan afgesloten voor alle verkeer tussen de Frans van Hamstraat en Rodekruisstraat van 9 tot 15 uur door kleine werken die worden uitgevoerd. Kom je naar de Alma, dan parkeer je best op het Michiel Jansplein

Ook voor de werken aan de rondweg is er nieuws. De aangekondigde werken van 8 januari zijn door de vrieskoude niet van start kunnen gaan. Ten vroegste donderdag 25 januari gaan de werken aan de rondweg verder.

Het volledige overzicht vind je steeds terug op www.lommel.be/wegenwerken