Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Verkiezingen 2024: PVDA

Verkiezingen 2024: PVDA

Zoals eerder deze week gezegd, laten we op één jaar voor de verkiezingen alle partijen aan het woord om alvast een vooruitblik te doen op deze gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Eergisteren kreeg u reeds de visie van Samen/Vooruit, vandaag is Sooi Van Limbergen aan de beurt voor de PVDA.

Sooi, hoe kijken jullie terug op de afgelopen 5 jaar in de oppositie?

Over het algemeen hebben we het gevoel dat we niet serieus worden genomen. Het lijkt alsof de meerderheid de nodige ervaring mist om constructief met de oppositie om te gaan

Hoe beoordelen jullie de werking van de gemeenteraad zélf?

 • De openbaarheid van bestuur gaat er op achteruit;
 • De gemeenteraad wordt buitenspel gezet: bv. een aanpassing van het verkeersreglement gebeurt in het college van schepenen en burgemeester;
 • De werking van de gemeenteraad zou ook een stuk efficiënter kunnen.

 Is er in Lommel iets ten goede veranderd deze periode?

 • Er is gewerkt aan veiligere schoolomgevingen;
 • De afschaffing van de tegenprestaties die verenigingen moesten leveren voor hun subsidies, dat vinden wij een goede zaak;
 • De aanpak van de covidvaccinaties was heel goed.

Maar is er in Lommel ook iets verslechterd deze periode?

 • Er zijn te weinig sociale woningen, zodat wonen in Lommel véél te duur is geworden;
 • De stedelijke dienstverlening gaat er op achteruit: voor alles moet je nu een afspraak maken;
 • De parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn erop achteruit gegaan: zo zijn ze o.a. al niet zichtbaar genoeg.

We staan nu op één jaar van deze verkiezingen: wat willen jullie nog bereiken dit laatste jaar?

Wij blijven ijveren voor een bankautomaat in élk gehucht. Tijdens de herfstkoopjes organiseerden we een petitie en er was een enorme respons. Dat duidt er op dat de nood hoog is. In de gemeente Wevelgem heeft het bestuur zélf het initiatief genomen, dat willen we in Lommel ook.

Wat zijn volgens jullie de grote uitdagingen voor Lommel voor de periode 2024-2030 (en bij uitbreiding nog verder), kortom: waar gaan jullie de nadruk op leggen in jullie verkiezingsprogramma?

 • Er moeten meer sociale woningen komen, zodat wonen weer betaalbaar wordt in Lommel;
 • De Verkeersveiligheid blijft een pijnpunt. Er zijn nog veel zwarte punten in ons gemeentelijk wegennet die met tijdelijke maatregelen zouden kunnen verholpen worden tot er structurele werken kunnen gebeuren. Denk maar aan de Voermansstraat, de toestand afgelopen jaren aan de verkeerslichten in Lutlommel, en vele andere...;
 • Het beloofde jeugdhuis moet er nu eens eindelijk komen.

Hoever staan jullie met de voorbereidingen van de verkiezingen? En met de lijstvorming: wie zal er in uw partij op de eerste plaats staan van de lijst?

Sooi Van Limbergen zal onze lijst trekken. Bij onze lijstvorming willen we een gezonde mix tussen jong en oud, mét oog voor diversiteit.

Gaan jullie sowieso opkomen de volgende verkiezingen, alleen of in een kartel? En onder welke naam?

Wij zullen op eigen krachten opkomen, niet in een of ander kartel, en wij zullen ook onder onze eigen naam ‘PVDA’ opkomen.

Ervan uitgaande dat jullie de meerderheid willen breken en mee in de meerderheid willen: zijn er voorkeuren voor een coalitie? Of exclusieven?

Mits een goed bestuursakkoord (sociaal, rechtvaardig, …) zijn wij bereid met iedereen mee te doen.

Mercikes voor alweer wat duidelijkheid!