Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Verkiezingen 2024 - N-VA

Verkiezingen 2024 - N-VA

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024, blikken we nu, één jaar voordien, al eens naar voor met onze lokale politici.

Twee weken geleden lieten we al Samen/Vooruit en de PVDA aan het woord, vandaag is de N-VA aan de beurt, en ook hen stelden we dezelfde vragen.

Hoe kijken jullie terug op de afgelopen vijf jaar in de meerderheid?

Het was een aangename samenwerking met respect en vooral ruimte voor mekaar.

Hoe beoordelen jullie de huidige werking van de gemeenteraad zélf?

Het is absoluut noodzakelijk dat de gemeenteraadsleden enige vorm van bijstand krijgen omdat lokaal besturen érg ingewikkeld wordt. De betrokkenheid van de raadsleden zal zo groter worden.

Wat is er in Lommel ten goede veranderd deze periode?

  • de financiën werden onder controle gehouden, ondanks een noodzakelijke uitbreiding van het personeel;
  • Toeristisch werd Lommel sterk op de kaart gezet met als hoogtepunten 'Wandelgemeente van Vlaanderen 2023' en de erkenning van 'Nationaal Park Bosland' door minister Zual Demir.
  • En uiteraard zijn we ook fier op de erkenning als 'Warmste begraafplaats van Vlaanderen 2023'.

Is er in Lommel ook iets verslechterd deze periode?

Geen idee!

We staan nu op één jaar van deze verkiezingen: wat willen jullie nog bereiken dit laatste jaar?

Er staan nog een aantal investeringen gepland die eerstdaags nog zullen gerealiseerd worden: het Hoppinpunt aan de kerk, de verbinding met de Noord-Zuid, het jongerencentrum, de renovatie van Toerisme, de bouw van twee groenhallen (aan Soeverein en aan begraafplaats), enz...

Wat zijn volgens jullie de grote uitdagingen voor Lommel voor de periode 2024-2030 (en bij uitbreiding nog verder), kortom: waar gaan jullie de nadruk op leggen in jullie verkiezingsprogramma?

  • Als lokale bestuur leggen wij in tal van vergunningen 'voorwaarden' op: een betere opvolging hiervan en in het slechtste geval handhaving hieromtrent lijkt een belangrijke uitdaging;
  • Uiteraard wordt de toename van de bevolking een belangrijke uitdaging;
  • Tot slot blijkt dat zowel vanuit de provincie als vanwege de Vlaamse Overheid tal van taken dienen overgenomen door het lokale bestuur, omdat dit bestuur dichter bij de bevolking staat: hiertoe dienen dan uiteraard ook de nodige middelen aan deze lokale besturen toe te komen.
  • In die context zijn fusies - al dan niet gedwongen - nooit ver weg.

Hoever staan jullie met de voorbereidingen voor deze verkiezingen?

De voorbereidingen, meer specifiek de lijstvorming, lopen reeds enkele maanden. Het lijsttrekkerschap, dat intern al wel bekend is, zal officieel bekend gemaakt worden tijdens de nieuwjaarsreceptie 2024 van N-VA Lommel.

Gaan jullie opkomen de volgende verkiezingen, alleen of in een kartel? En onder welke naam?

Wij zullen alléén opkomen, en dit onder onze fiere naam N-VA!

Is het jullie intentie om deze coalitie verder te zetten, indien mathematisch mogelijk?

Wij zullen trachten een coalitie te vormen met diegenen die maximaal ons programma willen realiseren.

Met dank voor de antwoorden....