Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Vergeten... vergeten... en helemaal vergeten

Vergeten... vergeten... en helemaal vergeten

Er werd wel erg veel 'vergeten' gisterenavond op de Lommelse gemeenteraad. Zo was er bij aanvang van de zitting sowieso al géén extra info over de verschillende punten voorzien voor pers en publiek, toch een gemis. Ook was er een live-streaming van de zitting met spiksplinternieuwe apparatuur, maar welke zin heeft dit als je dit niet degelijk op voorhand aankondigt? Wij wisten hier in ieder geval niets van.

En dan de zitting zélf. Eerst werden de plannen voor de verbinding tussen het centrum en De Soeverein niet in het dossier gestoken, en konden de raadsleden deze pas inkijken om 9 uur 's morgens. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) verontschuldigde zich voor dit euvel. En dan het agendapunt over het coronafonds... Daaromtrent was (zoals te verwachten viel) er een héle discussie met als één van de argumenten van de Samen/Vooruit fractie dat schepen Vanderhoydonks het schepencollege waarop de subsidie voor de vzw Gelderhorsten werd goedgeurd, niet had verlaten, zo stond het effectief in de notulen van deze zitting. En hierop kwamen dan excuses van de Algemeen Directeur die beweerde dat zij dit feit 'vergeten' was te notuleren, want dat betrokken schepen wel degelijk de zaal had verlaten bij dit punt. Een welles nietes verhaal natuurlijk, want de oppositie bleef dit in twijfel trekken.

En helemaal vergeten werd om even stil te staan bij het overlijden van ex-gemeenteraadslid Ludo Lommers deze maand. In het verleden gebeurde dat in dergelijke gevallen altijd, zelfs met een minuut stilte, en nog maar een maand geleden werd er zelfs stilgestaan bij het overlijden van twee familieleden van zittende gemeenteraadsleden... Jammer en bedroevend dat Ludo 'vergeten' werd!

Meer uit de gemeenteraad zo dadelijk in een volgend artikel!