Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Typelessen in Scholengemeenschap De Kabass

Typelessen in Scholengemeenschap De Kabass

Onze kinderen groeien op in een digitale wereld. In de basisscholen van scholengemeenschap De Kabass wordt er veel gebruikgemaakt van Chromebooks en laptops. Het is dan ook belangrijk dat er naast de schrijfvaardigheid ook ingezet wordt op het leren typen. In de basisscholen van De Kabass krijgt elk kind nu de kans om op een speelse manier  blind te leren typen.

De leerlingen van het vierde leerjaar krijgen gedurende 10 weken typeles van juf Myriam.  Aan de hand van kleuren en prenten leert ze de kinderen de letters van het toetsenbord. Daarna oefenen de kinderen verder via het online profiel van Typ10. Ook in het vijfde leerjaar, en vanaf september ook in het zesde leerjaar, wordt aandacht besteed aan het verder automatiseren van de typevaardigheid.

Op deze manier zijn de leerlingen voorbereid op het secundair onderwijs, waar digitale vaardigheden ook steeds belangrijker worden.