Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Toerisme en veilige schoolomgevingen

De gemeenteraad startte met een woordje van de burgemeester i.v.m. de drie slachtoffers bij het jammerlijke ongeval van vannacht op de Barrier en werd gevolgd door een minuut stilte.

De eerste punten van de dagorde gingen over de rekening 2022 van de verschillende kerkfabrieken, dewelke werden voorgelegd door schepen Peter Vanderkrieken (CD&V) en dewelke allemaal unaniem werden goedgekeurd.

Daarna volgden een hele rits mandaten in allerlei organisaties (Toerisme, s-LIM, Nolimpark, Kempisch Tehuis, etc…). Deze werden voorgelegd door schepen Karel Wieërs (N-VA).

Bij de Algemene Vergadering van vzw Toerisme kwam Rita Phlippo (Samen/Vooruit) tussen door te stellen dat er een stijging is van 58% op amper één jaar, waarbij het vooral de personeelskost is die de pan uitswingt (van 422.675,43 euro in 2021 naar 667.028,13 euro in 2022). Schepen Wieërs diende van antwoord en stelde dat de loonkosten sowieso gestegen zijn door de inflatie. Ook haalde hij aan dat de verkoop van Toerisme daarentegen gestegen is met een x3. Oppositielid Phlippo bleef erbij dat deze verkoopstijging een verkeerde voorstelling van zaken is, want de cijfers bij het samentellen van de verkoop van Toerisme en GlazenHuis geven een héél ander beeld, aldus nog mevr. Phlippo. Schepen Wieërs opperde tevens om mevr. Phlippo te schrappen als financieel commissaris en te vervangen door de financieel directeur. Uiteraard kon het oppositielid deze uitspraak niet echt smaken en stelde ze: “In het kader van transparantie van werking en financiën is deze uitspraak ongehoord, en dit enkel omwille van de (te) kritische blik”.  

Na al deze algemene vergaderingen en mandaten was het de beurt aan schepen Sophie Loots (CD&V) i.v.m. de goedkeuring van het ontwerp, het lastenboek en de aanbestedingsprocedure project ‘Veilige schoolomgevingen’. Een tiental scholen maken deel uit van dit eerste pakket van deze procedure die ca. 2 miljoen euro zullen kosten. Eind juni zouden een aantal offertes kunnen goedgekeurd worden, en eind september zouden de werken dan kunnen aanvangen. Scholen, leerlingen, ouders en omwonenden zullen per brief verwittigd worden van de werken. Namens de Samen/Vooruit fractie stelde Ronny Geysen de vraag om eventueel aan bepaalde straten om blokken te plaatsen om zwaar verkeer te weren. De schepen vond dit zeker een lovenswaardig voorstel, maar zij vroeg zich wél af of dit haalbaar zou zijn, maar… het zal bekeken worden.