Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Succesvolle flexactie op horecapanden: drie onmiddellijke sluitingen

Succesvolle flexactie op horecapanden: drie onmiddellijke sluitingen
Foto Shutterstock

Vrijdag 1 december werd in onze stad een gecoördineerde actie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een aantal adressen waarbij er nadrukkelijk gecontroleerd werd op de nodige vergunningen, tewerkstelling, voedselveiligheid en het aanbod aan goederen. Deze flexactie ging uit van het lokaal bestuur, en werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg. Tijdens deze flexactie werden een aantal horecapanden gecontroleerd.

Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Bob Nijs uit. “Dergelijke exploitaties moeten voldoen aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en voedselveiligheid. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de brandveiligheid, een belangrijk punt bij panden waar klanten ter plaatse drank en/of maaltijden kunnen nuttigen. Ook de reglementering rond de rookwetgeving werd gecontroleerd door de verschillende diensten. We verwachten eveneens dat de registratie van de BTW en de inschrijving van werknemers correct verloopt. Ook daarop hebben we gecontroleerd”.

Verhoogde kwaliteit en veiligheid als resultaat

Er werden een vijftal horecazaken in de stad gecontroleerd en hiervan werden er drie onmiddellijk gesloten door het FAVV op basis van hygiëne en voedselveiligheid. De nodige processen-verbaal zullen hiervoor opgesteld worden. Bij één onderneming was geen uitbater aanwezig. Deze zaak werd ook per direct gesloten door het FAVV omwille van een groot gebrek aan hygiëne. Verder werden er nog enkele waarschuwingen gegeven voor kleinere inbreuken.
UPDATE: Bij de collega's van HBvL lezen we dat het zou gaan om de volgende zaken: The Burgery en Chitir Chicken (Mudakkers), Pasta Paap (Barrier) en Kebab Time (Stationsstraat). De zaken blijven gesloten tot ze aan de voorwaarden voldoen na een nieuwe controle van het FAVV. Na één week is The Burgery en Chitir Chicken sinds vandaag alweer open, de andere twee nog niet...

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe: “Het is een meerwaarde dat we dergelijke controles nu op bovenlokaal niveau kunnen organiseren. Als lokaal bestuur alleen is dit moeilijker.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast stedelijke diensten, ook uit het ARIEC Limburg, het FAVV, Douane & Accijnzen en de brandweer. Ploegen van de lokale politie Lommel begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren