Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Sint-Vincentius stelt 10-punten programma voor op gemeenteraad

Sint-Vincentius stelt 10-punten programma voor op gemeenteraad

Eergisteren op de Lommelse gemeenteraad kwam naast de afvaardiging van het dierenasiel ook Danny Huijsmans (foto) aan het woord, dit namens de Sint-Vincentius vereniging. Met veel plezier geven we hier zijn integrale tussenkomst weer:

Ik ben tevreden als  voorzitter van Vincentius Lommel om hier even het woord te nemen en voor de jarenlange vlotte samenwerking met het OCMW en de ondersteuning van de stad.

Zonder de huisvesting die we sinds 2016 mogen gebruiken met alle nutsvoorzieningen was onze werking onmogelijk. De cirkel bleek rond, verblijven in een gebouw dat destijds naar Franciscus van Assisi, de kleine arme werd genoemd, het was als thuiskomen. We zijn ook dankbaar voor de steun tijdens de Covid-periode en de energiecrisis. We zouden niet kunnen doen voor kwetsbare Lommelaars en vooral kinderen wat we vandaag kunnen.

Uiteraard las ik ook over de plannen van het jeugdcentrum en kijken we uit naar de ideeën voor de site van het oude jeugdcentrum. Mag ik een voorzet geven? Waarom op deze site in de toekomst geen centrum of uitvalsbasis maken voor de vele organisaties die zich inzetten voor de meest behoeftigen onder ons?

En waarom kan een ‘rijke stad’ als Lommel niet het voortouw nemen om er mee voor te zorgen dat alle kinderen dagelijks een gezonde maaltijd krijgen? De kinderen verblijven het grootste deel van hun dag op school. In Finland doen ze dat bijzonder knap en zeer eenvoudig!

De verkiezingen staan straks voor de deur, alle partijen zijn bezig met hun lijsten en straks komen de programma’s zoals ik in de Lommelse Gazet reeds kon lezen. Ik stel dikwijls vast dat zowel federaal, op Vlaams en gemeentelijk niveau programma’s plannen bevatten tegen armoede maar dat eens het gewone dagdagelijkse leven zijn gangetje gaat het dikwijls bij holle woorden blijft.

Wij hebben samen met de provinciale Raad Vincentius een tienpuntenplan ontwikkeld dat we op 7 november aan de gemeentebesturen hebben voorgesteld. Vandaag kom ik jullie dit plan overhandigen en hoop ik dat heel wat accenten terug te vinden zijn in jullie programma’s maar vooral in het toekomstige beleid. Er zijn heel wat warme organisaties in Lommel: breng hen samen! De nood is groot! En geloof me: samen zorgen we ervoor dat Lommel de warmste stad van Vlaanderen wordt! Wij willen alvast met alle partijen hierover van gedachten wisselen en de hand aan de ploeg slaan!

De 10 concrete punten

1.Een schepen met coördinerende bevoegdheden over armoedebestrijding
2.Maak gebruik van de lokale armoedetoets
3.Organiseer een lokaal armoedeonverleg
4.Meer samenwerking en afstemming
5.Meer continuïteit en zekerheid in de initiatieven
6.Meer structurele, financiële en materiele ondersteuning
7.Outreachend werken met een maatschappelijk werker op de Vincentiusvloer
8.Ondersteuning bij de rekrutering van plaatselijke vrijwilligers
9.Ondersteuning bij de vorming van plaatselijke vrijwilligers
10.Samenwerking in diversiteit

Noteer alvast  dit: op de Openbedrijvendag zullen wij op zaterdag de deuren van Vincentius openzetten voor alle kandidaten en de Lommelaars! Jullie zijn er welkom om kennis te maken met onze organisatie. We stellen vast dat velen, ook bestuurders en scholen… niet altijd door hebben hoe groot de noden zijn. De uitnodiging volgt zeker! Natuurlijk zijn jullie welkom om eerder een kijkje te komen nemen.

Mag ik eindigen met een quote voor jullie allen: besparen op kwetsbare mensen is hetzelfde als vragen aan de rijken om 90% van hun inkomsten aan belastingen te betalen. Dat laatste gaat nooit gebeuren.

Dankjewel voor jullie luisterend oor en ik wens jullie vooral een prachtig verkiezingsprogramma!

Méér weten over Sint Vincentius? Kijk eens op hun website!