Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Sint-janstraat, voetbalterreinen en speeltuigen mindervaliden

Sint-janstraat, voetbalterreinen en speeltuigen mindervaliden

Vanuit Samen/Vooruit waren er drie mondelinge vragen op het einde van de gemeenteraad gisteren. De eerste kwam van Rita Phlippo i.v.m. de (eventuele) heraanleg van de Sint-Janstraat, zij vroeg zich af OF hier werken gepland zijn. Zij kreeg antwoord van schepen Loots (CD&V): “Voorlopig zijn er enkel voorbereidende werken (foto’s genomen van bv opritten) en de bewoners zullen nog op de hoogte gebracht worden wanneer er effectieve plannen worden opgemaakt”.

De tweede vraag kwam vanwege Ronny Geysen i.v.m. jeugdvoetbalcentrum Soeverein en Lommel SK. Hij stelde dat hij vernam dat de jeugdterreinen eventueel zouden aangekocht worden door Lommel SK. Het oppositielid wenste het beheer van deze velden liever in beheer van de stad te behouden. Schepen Vanderhoydonks (CD&V) stelde dat er een enorm goede samenwerking met de City-groep werd afgesloten voor de volgende 30-40 jaar. Hij stelde ook dat de publieke functies zeker niet mogen verdwijnen. Ook stelde hij dat er drie werkgroepen werden opgericht met aanwezigen van de stad en de City-groep. Verkopen van deze pleinen zal trouwens zeker niet gebeuren, wél een ‘zakelijk’ recht verlenen, aldus de schepen.

De laatste vraag kwam van Stefanie Lieben i.v.m. speeltuigen voor kinderen met een lichamelijke beperking. "Ouders van een kind met een beperking kunnen momenteel moeilijk samen met het gezin naar een speeltuin gaan, terwijl in naburige gemeentes deze wél voorhanden zijn", stelde ze. Schepen Vanderhoydonks (CD&V) had goed nieuws desbetreffende en stelde dat er een visie werd ontwikkeld werd waarbij inclusie erg belangrijk is. Hij had het over een investering van 163.000 euro in speeltuin Dolfijn waarbij effectief toestellen aanwezig zullen zijn voor minder-valide kinderen. Begin juli zullen deze in gebruik zijn in de speeltuin.