Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Problematiek van dierenasiel (alweer) een item op gemeenteraad

Problematiek van dierenasiel (alweer) een item op gemeenteraad

Vóór aanvang van de feitelijke zitting van de gemeenteraad gisterenavond waren er twee woordmeldingen vanuit het publiek. Een eerste was er van Danny Huijsmans i.v.m. Sint Vincentius (hierover later meer), en als tweede kwamen een tweetal afgevaardigden van de vrijwilligers en personeelsleden van dierenasiel Het Blauwe Kruis aan het woord.

Als eerste was het Davy Daniels (foto boven) die het woord voerde. Hij dankte de meerderheid dat hij spreekrecht kreeg, maar stelde wel dat het eigenaardig was dat er door het bestuur gevraagd werd om dit liever binnenskamers te doen i.p.v. in de openbare zitting. Hij kloeg o.a. aan dat er op een dringende vraag aan de bevoegde schepen géén antwoord kwam. Hij vroeg ook waarom de stad niet sneller had opgetreden bij de uitbraak van het Parvovirus. En hij vroeg ook naar wat het plan was van de gemeente i.v.m. zwerfkatten, nu die niet meer in het asiel terecht kunnen.

Het dierenasiel moet een veilige haven zijn voor dieren, en geen kerkhof voor zwerfkatten wat het nu geworden is”. Deze uitbraak van het virus was een ‘accident waiting to happen’. Concreet vroegen de vrijwilligers en personeelsleden om een einde te maken aan de samenwerking met de huidige uitbaters van het asiel.

Schepen Joris Mertens (CD&V) stelde dat ook hij hier vanavond ‘niet gelukkig’ zat.

“In de bijna vier jaar dat we de concessie hebben overgegeven aan vzw Het Blauwe Kruis, heb ik altijd geprobeerd om in overleg de werking te verbeteren. Altijd heb ik geluisterd naar opmerkingen van bijvoorbeeld vrijwilligers. Mijn deur stond altijd open. Ik heb het belang van het dierenwelzijn vooropgesteld. Een revolutie zou de continuïteit niet ten goede komen. En hoe jullie ernaar kijken, zo kijk ik er ook naar."

De schepen stelde ook dat hij meermaals klachten overgemaakt had aan het Blauwe Kruis. In oktober nog was er een samenkomst met de concessionaris en alle negen gemeentes, waarbij hen duidelijk werd gesteld dat ze binnen de drie maanden één en ander moesten oplossen. Daarna kwam dus die jammerlijke uitbraak van het virus. Duidelijk op dat moment was dat hen geen drie maanden konden gegeven worden. "Onder leiding van de provincie wordt er momenteel achter de schermen gezocht naar een juridische oplossing. Tenslotte moet er ook een continuïteit voorzien worden", aldus schepen Mertens.

Ook Kris Verduyckt (Samen/Vooruit) kwam in deze tussen en hij hoopte dat er snel een degelijke oplossing zou komen. Het niet beantwoorden van mails, geen data voor vergaderingen afspreken, “dit zijn allemaal zaken die ik niet graag hoor”, aldus het raadslid. Ook stelde hij vast dat deze situatie wel leek op een déja-vu... Want inderdaad, een aantal jaren geleden stonden ook de vrijwilligers van ditzelfde dierenasiel op de gemeenteraad om het ontslag te vragen van de toenmalige beheerders...