Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Nieuw kruispunt Kristalpark ingehuldigd

Nieuw kruispunt Kristalpark ingehuldigd

Vanochtend vroeg werd het nieuwe kruispunt op de N71, waar vroeger dus de 'L' stond, ingehuldigd door Vlaamsminister Lydia Peeters, burgemeester Bob Nijs en voorzitster van de LOC Véronique Caerts. De rotonde heeft er dus plaatsgemaakt voor een kruispunt met slimme verkeerslichten en bypasses die ervoor zorgen dat het verkeer vlotter afgewikkeld wordt.

"Het vernieuwde kruispunt is dé toegangspoort tot het bedrijventerrein Kristalpark. Voor dit project werd 1,3 miljoen geïnvesteerd", aldus minister Peeters.
Burgemeester Bob Nijs vervolgde: "Deze ingreep is cruciaal voor de mobiliteit in onze stad. Het zal niet alleen zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer, maar ook voor een veiligere verkeerssituatie voor inwoners én bezoekers".

Voorzitter van de LOC Véronique Caerts toonde zich erg tevreden met de realisatie van dit kruispunt, erg belangrijk ook voor de bedrijven op deze zone, en ze toonde zich vooral tevreden omdat de werken zo vlot en snel zijn verlopen, enkele weken vóór op schema zelfs!

En de 'L'... waar komt die? Wel, eigenlijk vlakbij waar het kunstwerk vroeger stond, maar nu naast de weg, rechts komende vanuit richting Mol (laatste foto onderaan).

Tot slot drukte de burgemeester ook nog zijn hoop uit dat er meerdere kleine wegen die nu aansluiten op de N71 zouden ontkoppeld worden, en hiervoor gaat binnenkort samengezeten worden met Balen en Mol, zodat de verkeersstroom richting Kempen nóg vlotter kan gebeuren.