Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

'Neen' tegen opgefokte bromfietsen

'Neen' tegen opgefokte bromfietsen
Foto politie Lommel

Om jongeren te sensibiliseren voor de gevaren van opgefokte bromfietsen lanceert politie Lommel de campagne 'neen tegen opgefokte bromfietsen'. De politiezone wil met deze campagne jongeren tussen 15 en 18 jaar informeren over de gevaren van het rijden met opgefokte bromfietsen om deze tot een minimum te herleiden.

De campagne richt zich vooral op overlast door opgefokte bromfietsen in de schoolomgeving rondom Provil. In februari werd de campagne opgestart en werd er in de school Provil aan sensibilisering gedaan. Via sociale media werd een digitale flyer verspreid om te wijzen op de gevaren van opgefokte bromfietsen en werd er door stad Lommel een banner ontworpen dewelke werd opgehangen aan de fietsenstalling van Provil. In samenwerking met de vzw 'getuigen onderweg' kwamen er in Provil in het 4de en 5de middelbaar gastsprekers hun getuigenis vertellen. Een verkeersslachtoffer dewelke op jonge leeftijd in een rolstoel belandde alsook een vader dewelke zijn aangrijpende getuigenis deed over het verkeersongeval waarin hij zijn zoon verloor.

Aan het 3de middelbaar werden verkeerslessen gegeven welke mogelijk gemaakt werd door de Provincie Limburg. Als afsluiting van de sensibiliseringscampagne vond er half maart een onverwachte preventieve bromfietscontrole plaats op de speelplaats. 20 bromfietsen werden op de rollentestbank geplaatst, 7 daarvan reden te snel. Dit was een laatste waarschuwing voor de jongeren; er werden geen processen-verbaal opgesteld, ze kregen enkel de raad om hun bromfiets af te laten stellen tot de normale snelheid.

En gisteren - donderdag - vond voor aanvang van de school de repressieve actie plaats rondom de schoolomgeving van het Provil. Verschillende ploegen van de politiezone Lommel kregen versterking van twee motards van de PZ Kempenland alsook van een technisch bromfietsdeskundige van de PZ Hano.

Van de 19 gecontroleerde bromfietsen reden er 7 te snel. Deze werden in beslag genomen voor een periode van 30 dagen. Na deze periode krijgen de overtreders hun bromfiets terug om deze af te laten stellen tot een normale snelheid. Na een nieuwe controle op de rollentestbank -als blijkt dat de bromfiets terug in orde is- zal deze terug in het verkeer mogen. De overtreders zullen zich later nog moeten verantwoorden op de politierechtbank. Tevens werd er ook één fat-bike in beslag genomen, een nieuw opkomend fenomeen waar ook in Lommel op gewerkt zal worden.