Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Morgen - dinsdag - weer gemeenteraad

Morgen - dinsdag - weer gemeenteraad

Morgenavond kan u om 20.00 uur weer terecht in ons Huis van de Stad voor een nieuwe gemeenteraad. Op de agenda staan naast een heel aantal technische en administratieve punten, en een aantal belastingsreglementen, ook nog volgende punten geagendeerd: herstel van de kerktoren, verbinding centrum - Park Soeverein, verlenging stedenband Ongwediva en een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad.

De oppositie stelt zich vragen bij o.a. de problematiek van de Jumbo en de ondertunneling van de Stationsstraat.

Volledige dagorde vindt u hier.