Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Lommel SK behaalt bronzen Football & Social Responsibility label.

Lommel SK behaalt bronzen Football & Social Responsibility label.
Foto Lommel SK

In juni werd door de Pro League en de Vrije Universiteit Brussel opnieuw een uitgebreide evaluatie van het maatschappelijke beleid van de Pro League clubs uitgevoerd. Aan de hand van een quotering werd een beoordeling gemaakt voor het toekennen van het label voor de FSR werking. Lommel SK werd beloond voor het harde werk en behaalde zo voor het eerst in de geschiedenis van de club het bronzen label. Binnenkort volgt er meer info omtrent het project 'Lommel in the community'. En ondertussen hebben ze bij SK al meerdere trials achter de rug met de LSKIDS-werking, iets dat ook positief werd ervaren.

De sociale werking van 18 Pro League clubs wordt erkend met het Football & Social Responsibility label. Dit label wordt toegekend aan clubs die een kwaliteitsvolle lokale communitywerking op poten zetten met een duidelijk maatschappelijk engagement en voor zij die actief deelnemen aan en communiceren over nationale acties en campagnes. De Pro League verhoogde dit seizoen de totale ondersteuning naar 165.000 euro voor de clubs. 23 clubs ontvingen dit jaar financiële steun.

Met de uitreiking van het label en de toekenning van de subsidie wil de Pro League het duurzame en betekenisvolle maatschappelijke werk van de clubs in de schijnwerpers zetten en investeren in de verdere uitbouw van de sociaal-sportieve werking van haar leden.

Uitbreiding werkruimte

Eergisteren werden er een heel aantal woonunits bezorgd op de terreinen van de club. Bij navraag blijken dit nieuwe lokalen te zijn om de (uitgebreide) sportieve staf te huisvesten...

Foto Jan Buyens