Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Korte berichten uit de gemeenteraad

Korte berichten uit de gemeenteraad

Enkele punten gaven we u reeds mee, hier dan nog een kort overzichtje van enkele andere agendapunten van gisterenavond op de Lommelse gemeenteraad.

  • Bij het punt over het aanstellen van een externe poetsfirma i.p.v. gepensioneerde personeelsleden te vervangen ontstond een discussie i.v.m. de winst of verlies hiervan voor de stad, aangezien het hier gaat om een aanbesteding van 1,3 miljoen euro. Voor de oppositie was het ook niet duidelijk of de producten en materialen nu wél of niet zouden voorzien worden door de stad, of door de firma zélf moesten voorzien worden. Schepen Karel Wieërs (N-VA) stelde dat dit géén nieuw dossier is, maar dat de beslissing om gepensioneerden niet meer te vervangen al meer dan twee jaar loopt.
  • Schepen Dirk Vanderhoydonks (CD&V) stelde het Bouwdossier Lutlommel VV voor, waarbij een extra 125.000 euro subsidie wordt gevraagd, wat het totaal op een 875.000 euro brengt. Binnen dit dossier stelde Kris Verduyckt (Samen/Vooruit) dat het jammer is dat er zoveel beton werd gebruikt om een parking aan te leggen, daar waar er toch volop zou moeten ingezet worden op ontharding. Schepen Joris Mertens (CD&V) stelde dat er nog groen wordt aangeplant, dat de ruimte daarvoor voorzien is, "een groene saus volgt nog"...
  • De 'Opvolgingsrapportering eerste semester 2023 – meerjarenplanning 20-25' werd voorgesteld door schepen Johan Bosmans (N-VA).  Rita Phlippo (Samen/Vooruit) had een aantal pertinente vragen, o.a. waarom er maar 5% van de investeringsuitgaven werd uitgegeven. Ook over het budgettair resultaat waarbij er jaar na jaar meer geld uit het reservefonds dient aangewend te worden stemde haar tot ongerustheid. De schepen repliceerde dat de meerderheid dit resultaat anders interpreteert en ook relativeert. Hij stelde dat meestal blijkt dat dit 'slechts' een momentopname is en dat dit naar het einde van het jaar weer wel wordt rechtgetrokken. ‘Ik ben nog lang niet in paniek’ aldus de schepen…
  • Walter Cremers (Samen/vooruit) kwam tussen i.v.m. geschrapte parkeerplaatsen in het centrum. Het gaat om de site aan Mudakkers waar 20 parkeerplaatsen verdwijnen, daar waar er kortelings ook aan Adelbergpark er een deel gaan verdwijnen. Hij vroeg naar een algemene visie op parkeren in onze stad. Schepen Sophie Loots (CD&V) diende van antwoord met te stellen dat dit gebeurde met betrekking tot de veiligheid van de kinderen die met de fiets naar school komen in de Speling. Wat een parkeerstudie betreft haalde ze deze van 2019 aan waaruit bleek dat er meer dan voldoende parkeerruimte is in onze stad. Binnen de huidige mobiliteitsstudie blijkt ook dat er voldoende parkeerplaatsen zouden zijn, maar er wordt nog gewerkt aan dit plan. "We hebben 1.400 parkeerplaatsen in onze stad, waarvan je op 90% een uur gratis kan parkeren, en meer dan 600 zijn zelfs volledig gratis. In principe moeten er dus méér dan voldoende plaatsen zijn", aldus de schepen. Dhr. Cremers besloot dat hij uitkijkt naar een goed mobiliteitsplan met ook een goede lange termijnvisie op parkeren.
  • Sooi Van Limbergen (PVDA) stelde een vraag i.v.m. herstellingen aan het Hertog Janplein. Hij stelde dat er iets mis is met het wegdek én met de afwatering, en vroeg naar de stand van zaken. Schepen Sophie Loots (CD&V) wist van het probleem en stelde dat er een rapport wordt opgemaakt, en er wordt ook gekeken naar een eventuele volledige futur-proof maken en dus een volledige heraanleg, of dat korte-termijn herstellingen uitvoeren voldoende zouden kunnen zijn. Ook hier had de schepen het over eventuele 'ontharding'.
  • Sooi stelde ook een vraag naar Erfgoed. Hij had het over het eventuele verlies van erfgoedbescherming van De Groote Hoef en de hoeve Spooren. Het agentschap van Vlaanderen is inderdaad alle gebouwen aan het bekijken, aldus schepen Karel Wieërs (N-VA), maar het zou niet gaan om de gebouwen zélf, maar enkel om omliggende grond zoals een parking en een stukje grond waar nu een zwembad op zou liggen.
  • Tot slot van de zitting overhandigde Sooi Van Limbergen ook nog een petitie die getekend werd door een 400-tal mensen om in ieder gehucht een bankautomaat (ATM)  te plaatsen. Hij haalde het voorbeeld aan van Wevelgem die ook als stad zelf een bankautomaat geplaatst hebben. Burgemeester Bob Nijs antwoordde dat hij alle begrip had hiervoor, maar dat de petitie beter zou worden afgegeven aan de grootbanken. Hij haalde ook aan dat het niet tot de kerntaken van een gemeente om de verantwoordelijkheid te nemen om zélf deze automaten te plaatsen. Ook had hij het nog over de kostprijs die enorm hoog zou oplopen. De cijfers die hij hanteerde werden weliswaar door het oppositielid tegengesproken, want volgens dhr. Van Limbergen