Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Korte berichten uit de gemeenteraad oktober

Korte berichten uit de gemeenteraad oktober

Als eerste punt werden de aanpassingen aan het Huishoudelijk Regelement voorgesteld door de Algemeen Directeur. Vanaf nu wordt er niet alleen audio gestreamd, ook video. Peter Luyckx (N-VA) was erg tevreden met de aanpassingen omdat via streaming er een betere band komt tussen burger en politiek, "een voorstel dat wij met de N-VA al 10 jaar geleden hebben gedaan".
Ook Samen/Vooruit was bij monde van Rina Ven tevreden, vooral omdat het vragen half uurtje mee opgenomen is in het volledige reglement. Wél vond zij dat  het initiatiefrecht om als burger punten op de agenda te plaatsen, en er daarvoor 400 handtekeningen nodig zijn, té ver gaat. Sooi van Limbergen (PVDA) vroeg om i.p.v. de raadsleden te projecteren beter de agenda zou geprojecteerd worden, wat handiger zou zijn voor het publiek. De link om in de toekomst de gemeenteraad thuis te volgen: https://lommel.gemeenteraad.live

Schepen Vanderkrieken (CD&V) gaf info betreffende de herstelling van de kerktoren in het Centrum. Over het terugplaatsen dus van de ‘haan’. Hiervoor lag de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor. Bij de storm van begin 2022 kwam de haan scheef te staan en volgde er ook een bouwkundige inspectie. De totaalkosten van de herstellingskosten bedragen 157.000 euro, BTW inbegrepen.

Schepen Wieërs (N-VA)stelde de decoratie voor de aankleding van het centrum van Lommel 2024-2025-2026 voor, ook hier moest gestemd worden voor de lastvoorwaarden en gunningswijze. Specifiek ging het hier over versiering voor Valentijn, kerstversiering, zomeraankleding, … met een kost van 288.000 euro over de drie jaar. Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) stelde de vraag waarom de wijken niet mee opgenomen worden in dit budget. De schepen antwoordde dat dit inderdaad niet is voorzien. Schepen Vanderhoydonks (CD&V) stelde daarop dat er subsidies kunnen aangevraagd worden voor versiering in de wijken.

Schepen Loots (CD&V) kwam tussen i.v.m. de verbinding van het Centrum en het Park Soeverein - fase 1: parking (House of Nature) – entreeplein (aan Optisport) en plein Soeverein. Ook hier moesten lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd worden, een dossier van 1,4 miljoen euro. Na afwerking van deze werken kan er voortgewerkt worden aan de Fietsboulevard centrum-Soeverein. Rina Ven (Samen/Vooruit) hekelde het feit dat zij de plannen pas vanochtend om 9 uur ter inzage kregen, waardoor het dossier niet volledig was. Ook Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) trad Rina Ven in deze bij. Burgemeester Bob Nijs verontschuldigde zich voor deze gang van zaken, "de plannen hadden er inderdaad moeten tussen zitten", aldus de burgemeester.

Het verlengen van de stedenband van Lommel met Ongwediva werd gekoppeld aan een strategisch plan 2023-2028 en een vriendschapsverdrag, dit werd na toelichting door schepen Vanderhoydonks (CD&V) goedgekeurd, en wordt deze week nog officieel ondertekend door beide partijen. Er was tevens een delegatie van Ongwediva aanwezig op de gemeenteraad.

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) stelde voor om de aanvraag tot het afsluiten van een convenant voor een wedkantoor op Balendijk 127 te weigeren. Er volgde een geheime stemming  waaruit bleek dat deze weigering unaniem was.

Nog méér volgt later, o.a. de mondelinge vragen van de oppositie.